De semipublieke sector is gericht op eigenbelang

Bastiaan Bommeljé toont met zijn beschouwing ‘Patjepeeërs besturen het hoger onderwijs’ (Opinie & Debat, 4 februari) dat een serieuze rationele analyse niet noodzakelijk leidt tot overnuancering en gekunstelde afstandelijkheid. Te vaak verhindert de angst om als populistisch te worden gebrandmerkt de kwaliteitsmedia om man en paard te noemen.

Bommeljé komt in zijn stuk niet toe aan de oorzaak van de misstanden. Dat is de wet- en regelgeving die managers in de semipublieke sector de vrijheid verschaft om zichzelf te bevoorrechten. Wellicht vormen prominente politici en topmanagers in de semipublieke sector een bestuurderskaste die wat al te veel is gericht op het eigenbelang. Laat Bommeljé dat eens nagaan.

Daan Brouwer

Amsterdam

    • Daan Brouwer