Alle ogen gericht op ING-jaarcijfers

ING Groep publiceert deze week als eerste grote bank de jaarcijfers over 2011. ING heeft het rendementsdoel al neerwaarts bijgesteld.

In de industrie zijn alle ogen deze week gericht op de autobranche. Vandaag heeft Mitsubishi, eigenaar van Nedcar, bekend gemaakt dat de Japanse autofabrikant eind van dit jaar stopt met de productie van de Colt en de Outlander. De Colt en de Outlander zijn de enige modellen die Nedcar produceert. In Born houdt men rekening met een aanzienlijk verlies van arbeidsplaatsen. Bij Nedcar werken zo’n 1500 medewerkers.

Later deze week publiceren Toyota en Nissan hun cijfers over de eerste drie kwartalen van 2011. Er wordt rekening gehouden met tegenvallende cijfers door de relatief sterke yen. Beide ondernemingen hebben geen last meer van de economische effecten van de aardbeving en tsunami van maart vorig jaar.

Morgen publiceert Imtech de jaarcijfers. Imtech is een Nederlands technisch dienstverlenend bedrijf op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1860 en op dit moment werken er zo’n 22.500 mensen bij het bedrijf. Ruim 30 procent van de omzet realiseert Imtech in Duitsland en afgelopen jaar wist het bedrijf te profiteren van de aantrekkende Duitse auto-industrie.

In Nederland maakt de ING Groep donderdag de jaarcijfers bekend over afgelopen jaar. Tijdens een bijeenkomst voor beleggers zei topman Jan Hommen afgelopen maand al dat het langer gaat duren voordat ING de staatssteun gaat terugbetalen. Dat komt door de economische crisis in het eurogebied en strengere kapitaaleisen. In oktober 2008 kreeg ING in totaal 10 miljard euro steun van de Nederlandse overheid. De Staat kocht voor dat bedrag zogenoemde core tier-1 Securities – een soort aandelen die geen stemrecht gaven, maar wel als kernkapitaal meetelden voor de kwakkelende bank. Deze buffer was destijds nodig, omdat de bank midden in de kredietcrisis in de problemen dreigde te komen door een dalende beurskoers en weglekkend kapitaal. Inmiddels is daarvan 7 miljard euro terugbetaald en de bank streefde ernaar om het resterende bedrag vóór mei 2012 terug te betalen. Deze ambitie is uitgesteld tot, op zijn vroegst, later dit jaar.

ING heeft het rendementsdoel naar beneden bijgesteld. De bank verwacht in 2015 een rendement op eigen vermogen van 10 tot 13 procent te maken, terwijl het in 2010 nog uitging van een rendement van 13 tot 15 procent.

In de periode voor de crisis (2004-2007) maakte ING een rendement op het eigen vermogen van gemiddeld 19 procent. De kapitaaleisen van toezichthouders waren toen een stuk lager lager dan nu. Door strengere kapitaal eisen staat het rendement onder druk. De core tier-1 ratio, het kernvermogen uitgedrukt als percentage van het vreemde vermogen, steeg van 7,3 procent in 2008 tot 9,6 procent afgelopen jaar. Vanaf 2013 wil ING een core tier-1 ratio van tenminste 10 procent aanhouden.

Donderdag vergadert ook de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank over de economische en monetaire ontwikkelingen. De ECB neemt dan ook weer een besluit over de rente die zich op dit moment op een niveau van 1 procent bevindt. De verwachting is dat het tarief niet wordt gewijzigd, een verdere verlaging met 0,25 procentpunt wordt achter de hand gehouden voor een verdere verslechtering van de situatie op de financiële markten.

Alcatel-Lucent alarmeerde in november de investeerders met een winstwaarschuwing. Het Amerikaans-Frans telecombedrijf met 80.000 werknemers wordt geleid door de Nederlander Ben Verwaayen. De winstwaarschuwing leidde tot een discussie over de positie van Ben Verwaayen, een van de belangrijkste vertrouwelingen van premier Mark Rutte. In 2008 kreeg hij de opdracht om van de in 2006 gefuseerde telecomondernemingen een normaal bedrijf te maken. Vrijdag presenteert Verwaayen de jaarcijfers over 2011.

    • Cees Banning