‘Administratie Codarts schiet ernstig tekort’

De Rotterdamse hogeschool voor kunstvakonderwijs Codarts moet maatregelen treffen om zijn administratie en zijn interne toezicht te verbeteren. Het bijhouden van de studievoortgang schiet ernstig tekort, net als de schriftelijke onderbouwing van vrijstellingen van studenten voor vooral theoretische vakken. Niettemin is er geen aanleiding te twijfelen aan het artistieke niveau van de afgestudeerden aan het conservatorium, de dansacademie en de circusschool van Codarts.

Dat concludeert de onderwijsinspectie na onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op de school. De onderwijsinspectie stelde in oktober een onderzoek in na 20 klachten van (ex-)medewerkers en afgestudeerden van Codarts over een „verstoorde bestuurscultuur” en de mogelijke gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat er geen reden is voor twijfel aan het eindniveau baseert de inspectie onder meer op het openbare eindexamen waar „het werkveld” vertegenwoordigd is en op de kansen op de arbeidsmarkt van de afgestudeerden.

Het college van bestuur van Codarts stelt in een reactie: „De onderwijsinspectie heeft een duidelijk en evenwichtig rapport uitgebracht met een aantal stevige conclusies. Codarts neemt de conclusies en aanbevelingen onverkort over.” Interim collegevoorzitter Max Merkx is blij dat de inspectie constateert dat de diploma’s in orde zijn. „We nemen de lessen uit het rapport van de onderwijsinspectie zeer serieus. We zijn bezig de administratie aan te passen en het interne toezicht te verbeteren.” Als eerste stap noemt hij een vereenvoudiging van het studiesysteem dat bestaat uit 1.100 leerroutes. „Dat moet worden teruggebracht tot 400 modules, zodat de administratie makkelijker wordt. Verder werken we aan verbetering van de examencommissie, de klachtenregeling en aan een nieuw toetsingsbeleid voor de theoretische vakken.”

Ook de voorzitter van de medezeggenschapsraad, Roderigo Robles de Medina, is opgelucht. „Er staat niets in het rapport dat we niet hadden verwacht en de inspectie constateert dat de diploma’s waardevol zijn.” Volgens hem is de sfeer op de school kalmer geworden. „Het woord ‘angstcultuur’ hoor ik niet meer.”

Codarts heeft 340 medewerkers en 1.100 studenten met 60 verschillende nationaliteiten. De onderwijsinspectie erkent dat het kunstvakonderwijs specifieke kenmerken heeft, zoals een groot aantal deeltijddocenten en individuele leerroutes van de studenten, waardoor het curriculum versnipperd is en daarom moeilijk om goed te administreren. „Dit is Codarts in elk geval nog niet gelukt.”

De inspectie constateert verder dat de signalen voor een verstoorde bestuurscultuur op Codarts voortkomen uit ten minste vijftien langlopende arbeidsconflicten. Kritiek van (ex-)medewerkers gold veelal de voorzitter van het college van bestuur, Jikkie van der Giessen. Zij stelde in september haar functie ter beschikking. Op 15 december werd Merkx, organisatieadviseur, benoemd tot interim-voorzitter.

De inspectie constateert dat bestuursvoorzitter Van der Giessen te weinig „weerwerk” kreeg van medebestuurders en de raad van toezicht. Ook zou de raad van toezicht onvoldoende zijn geïnformeerd en zelf onvoldoende kritisch hebben doorgevraagd. Volgens Samuel Würsten, lid van het college van bestuur, kreeg Van der Giessen wel degelijk weerwoord. „We hebben er niet als makke schapen omheen gezeten. Wel heeft zij soms harde maatregelen moeten nemen. Vergeet niet: toen zij aantrad twaalf jaar geleden, leed de school verlies. De school is nu financieel gezond en vaart een duidelijke koers.”

De inspectie is nog bezig met vooronderzoek naar mogelijk onrechtmatige besteding van publieke middelen op Codarts. Ook hierover zijn klachten gekomen. Vóór 1 maart moet Codarts een plan presenteren om de geconstateerde problemen op te lossen. Begin 2013 doet de inspectie onderzoek om te zien „of de tekortkomingen zijn weggewerkt”.

    • Birgit Donker