Stapel kreeg 2,2 mln euro aan subsidie

Na recente gevallen van wetenschapsfraude ziet de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) geen enkele reden strenger toezicht te houden op de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Dit zegt hun voorzitter Jos Engelen in een interview in deze krant.

NWO is de grootste financier van wetenschappelijk onderzoek en verstrekt jaarlijks een half miljoen euro subsidie aan onderzoeken van de beste wetenschappers. De Tilburgse psycholoog Diederik Stapel, die vorig jaar op grote schaal met onderzoeksdata bleek te hebben gefraudeerd, kreeg 2,2 miljoen euro van de organisatie, blijkt nu. NWO gaat het geld waarschijnlijk niet terugeisen, omdat het grotendeels aan salarissen van bijvoorbeeld promovendi is besteed – mogelijk niet onrechtmatig. De Rotterdamse internist Don Poldermans, wegens fraude ontslagen, kreeg een ton van de organisatie.

Engelen houdt vol dat het systeem deugt: onderzoekers controleren elkaar goed en als iemand fraudeert, wordt dat heus wel ontdekt. Zijn organisatie geeft enkel subsidie aan excellente onderzoekers, zegt hij. „En excellente onderzoekers zijn honderd procent betrouwbaar. Excellente onderzoekers frauderen niet.” De frauderende hoogleraren noemt Engelen „uitzonderlijke figuren”. In 2010 honoreerde NWO 1.567 subsidie-aanvragen.

Wetenschap: pagina 6

    • Esther Rosenberg
    • Karel Berhout