Polderaar vs. tijdgeest

Alexander H.G. RINNOOY KAN (1949) Nederlands wiskundige en topfunctionaris. Kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). foto VINCENT MENTZEL/NRCH==F/C==Nederland. Den Haag, 21 december 2009 ©Vincent Mentzel 2009

Profiel: Alexander Rinnooy KanNed. 2, 23.35 - 00.05 uur

In een politiek landschap waarin de flanken zich steeds meer laten gelden is één van de machtigste mannen het prototype van de Paarse politicus: D66’er, genuanceerd en prediker van het ooit zo geprezen poldermodel. Wat is de houdbaarheidsdatum van iemand die uit de pas loopt met de politieke realiteit? SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan zinspeelde in deze krant al eens op de komst van een SP’er of een PVV’er naar de Sociaal Economische Raad, maar zover is het nog niet. Profiel schetst de maatschappelijke bedreigingen voor Rinnooy Kan en laat zien waarom hij nog steeds een van de invloedrijkste mannen van Nederland is.

Rinnooy Kan heeft maar liefst 39 bijbanen – voor geen enkele werd hij democratisch verkozen – en vormt de smeerolie in de overlegstructuur. Hij reist mee als de koningin naar Oman gaat, legt contacten met bedrijven en prijst in de Arabische regio het polderen. Zijn kwaliteiten? Redelijkheid en vriendelijkheid. Zijn vrouw: „Hij is zo redelijk dat er bijna niet tegenin te gaan is.” Hoe hard de kritiek ook is – hoogleraar Sweder van Wijnbergen spreekt over „faliekant falen” – hij laat het van zich afglijden. „Dan zijn ze verkeerd geïnformeerd”.

En toch: de tijdgeest lijkt hem in te halen. Let op de vragen die hem nu gesteld worden: hoeveel macht bezit hij nu eigenlijk? Behoort hij tot het old boys network? Wat vindt hij van de bonus die hij van ING ontving? Rinnooy Kan lacht en antwoordt dan geduldig. Of hij op 1 april weer wordt benoemd tot SER-voorzitter? Weet hij zelf al wat hij wil? Rinnooy Kan: „Het is op dit moment geen nee en geen ja.”

Huib Modderkolk

    • Huib Modderkolk