Het was veel te kil en rationeel

Typische transfers of bonje in de boardroom, lekkere bonussen of gebroken beloftes? De Nieuwe Firma is er bij – iedere zaterdag.

Hoeveel mensen bij Van Lanschot Bankiers zouden bij ABN Amro zijn opgeleid? Tientallen vermoedelijk, zo niet honderden. De huidige staatsbank gold ooit als hét opleidingsinstituut van Hollandse bankiers, of ze nou investment banker werden, lokettist of vermogensbeheerder. Voor veel Van Lanschotters komt er een déjà vu aan of beter geformuleerd: een déjà lu.

De bank uit Den Bosch gaat flink het mes zetten in het personeelsbestand. Tussen de twee- en driehonderd mensen (van de ruim tweeduizend) zullen moeten vertrekken. Topman Floris Deckers, die allereerst zijn eigen baan opzegde, wil de operatie overlaten aan zijn nog onbekende opvolger, maar hij tekende nog mee aan de ‘houtskoolschets’ ervan.

Saneren is een kolfje naar zijn hand. Als hoogste baas van de divisie-Nederland was hij bij ABN Amro destijds de man die in 2001 de grootste reorganisatie tot dan toe in bankenland leidde. Ruim zesduizend mensen moesten eruit, een vijfde van de loonlijst. Dat deed Deckers door ieder personeelslid een brief te sturen waarin hij of zij ‘misbaar’ of ‘onmisbaar’ werd verklaard. Zo werden uiteindelijk bijna zevenduizend mensen een ruimhartige vertrekregeling in geduwd – waarvan een deel allicht bij Van Lanschot aan de slag ging.

Operatie geslaagd, maar omstreden. Er was veel kritiek op het ‘misbaar-briefje’ die als weinig collegiaal en nogal ondankbaar werd ervaren. Later verklaarde Deckers spijt te hebben. ‘De communicatie was veel te kil en rationeel’ geweest.

Het vervelende voor Deckers is dat hij die reputatie van koele saneerder inmiddels wel kwijt was, maar zijn rijke loopbaan nu afsluit met wéér een ontslaggolf.

    • Philip de Witt Wijnen