Graag een betere plek voor Beatrix! Dit was puur een technische kwestie

De krant presteert het om de verjaardag van Koningin Beatrix weg te stoppen onderaan pagina 7 (Binnenland, 31 januari). Het zoveelste voorbeeld van de kleingeestigheid die de krant tentoonspreidt als het gaat om de monarchie. Publiceer dan niets.

Begrijp mij goed, hier spreekt geen Oranjeklant met een vlaggetje. Maar met instemming van het overgrote deel van de bevolking hebben we in Nederland een monarchie en een vorstin die bij vrijwel iedereen respect oogst. In een krant die ook graag het abonnementsgeld van niet-republikeinse abonnees incasseert, past dan een benadering die niet als hufterig moet worden gekwalificeerd.

A.L. de Werker,

Groningen

Adjunct-hoofdredacteur Hans Steketee legt uit: ,,Het was geen republikeins gebaar van de krant om dit stukje onderin de kolom met korte berichten te zetten. De verklaring is saai en technisch: de zogeheten ‘kleurvorm’ van een pagina (foto’s en ander gekleurd materiaal) worden eerder op de ochtend naar de drukkerij verstuurd dan de ‘zwartvorm’ (de tekst). De positie van de foto op de pagina ligt dan vast.

,,Omdat de tekst tot aan de deadline kan veranderen (berichten worden gewisseld of veranderen van lengte), zou een foto ergens middenin de kolom ook steeds van positie moeten veranderen – wat niet meer kan als de kleurvorm eenmaal is verstuurd. Er zijn maar twee posities waar dat niet gebeurt: onderaan en helemaal bovenin, vermoedelijk de positie die de lezer had gewild. De redactie heeft dat overwogen, maar merkte dat het beeld dan ging ‘botsen’ met de foto ernaast. Dat argument geldt meestal. Daarom plaatsen wij foto’s in de kortkolom vrijwel altijd onderaan.”