Controle beperkt met camera’s aan grens, zegt Leers

Er komt geen permanente controle met camera’s van het wegverkeer langs de grenzen met België en Duitsland. De al geïnstalleerde camera’s zullen per grensovergang maximaal 90 uur per maand actief zijn ter ondersteuning van inspecties door de Koninklijke Marechaussee. Ze worden op zijn vroegst komend voorjaar ingeschakeld.

Dit schrijft minister Leers (Immigratie, CDA) in antwoord op vragen van de Europese Commissie. Half november vroeg het dagelijks bestuur van de EU om opheldering na berichtgeving in deze krant dat Nederland vanaf 1 januari 2012 de kentekens van al het in- en uitgaande grensverkeer zou fotograferen.

Minister Leers staat onder grote druk van de PVV om illegale immigratie in Nederland te beperken. Maar hij kan niet om de Europese regels voor vrij reizen heen, vandaar de beperkte inzet van het systeem.

Elke camera heeft twee standen: een voor het analyseren van verkeersstromen en een voor het selecteren van voertuigen voor aanhouding. Het analyseren wordt niet beperkt tot 90 uur per maand. De camera’s merken bijvoorbeeld op dat gedurende enkele weken op dinsdagochtend busjes uit een Oost-Europees land Nederland binnenrijden. Als bekend is dat uit dat land regelmatig illegale arbeiders naar het Westland worden vervoerd voor werk in de kassen, dan kan de marechaussee op dinsdagochtenden gerichte controles uitvoeren. De camera’s worden in de selectiestand gezet en geven een signaal af als een busje met een kenteken uit dat specifieke land de grens passeert. Enkele kilometers verderop wordt het voertuig aangehouden.

Deze controles worden per grensovergang maximaal zes uur per dag gehouden. Zowel bij de verkeersanalyses als bij de gerichte inspecties worden de foto’s van voertuig en kenteken volgens Leers geanonimiseerd, zodat ze niet te herleiden zijn tot een persoon. De camera’s mogen wel naar specifieke voertuigen speuren na misdaden die worden beschouwd als een ernstige inbreuk op de rechtsorde. Zo kunnen ze een signaal afgeven als verdachten na een overval de grens over vluchten, zoals vorig jaar gebeurde na de gewelddadige overval op een geldtransportbedrijf.