Rehn: Nederland moet begroting op orde krijgen

Ondanks de crisis moet Nederland zich volgens eurocommissaris Rehn aan de Europese afspraken houden.

Het begrotingstekort van Nederland moet worden teruggedrongen tot minder dan procent. Dat heeft eurocommissaris Rehn gisteren gezegd in gesprek met minister Jan Kees de Jager van Financiën.

Door het slechte economische klimaat bleek deze week dat het kabinet voor 15 miljard euro aan extra bezuinigingen in kaart heeft laten brengen.

Ondanks de economische tegenslag vindt Rehn dat Nederland zich aan de Europese richtlijn dient te houden om in 2013 een begrotingstekort van minder dan 3 procent te hebben: „Het is erg belangrijk dat niet alleen Nederland, maar alle lidstaten voldoen aan de begrotingsdoelen in lijn met het stabiliteits- en groeipact.”

Dit is niet onhaalbaar: Nederland heeft volgens de eurocommissaris een sterke traditie van „duurzame overheidsfinanciën”, wat voor hem vertrouwen wekt om de doelstelling te kunnen halen.

De nieuwe besparingsplannen die eerder naar buiten kwamen, zijn een uitwerking van rapporten die twintig ambtelijke werkgroepen in 2009 hebben opgesteld. Mogelijke maatregelen zijn de beperking van de hypotheekrenteaftrek en het verhogen van de pensioenleeftijd. Het ontkoppelen van uitkeringen van de lonen, ingrijpen in de huursubsidie en afschaffen van reiskostenvergoedingen worden ook genoemd als mogelijke besparingen. NRC