Malaria tweemaal zo dodelijk als gedacht

Een malariamug heeft zich volgezogen.

In 2010 zijn er 1,24 miljoen mensen overleden aan malaria. Dat is bijna twee keer meer dan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO eerder had berekend, zo schrijven Amerikaanse onderzoekers in het medisch-wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.

Onderzoekers gingen er altijd van uit dat vooral jonge kinderen stierven aan de door muggen overgebrachte infectieziekte. Nu blijkt het in maar liefst 42 procent van de sterfgevallen te gaan om volwassenen en kinderen ouder dan vijf jaar. Volgens de onderzoekers is kindersterfte door malaria een typisch Afrikaans fenomeen. In Azië en op het Amerikaanse continent zijn respectievelijk 76 en 69 procent van de slachtoffers ouder dan 15 jaar. Met name daarin zit het verschil met eerdere schattingen.

De onderzoekers van het Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) van de University of Washington baseren zich op uitgebreid onderzoek van “alle beschikbare gegevens” over malariasterfte uit de periode 1980 tot en met 2010, medische registratiesystemen en autopsierapporten. Deze gegevens combineerden ze met hoeveel malariagevallen er in de betreffende gebieden waren, om een inschatting te kunnen maken van ‘gemiste malariasterfgevallen’.

Op de website van het IHME staat een interactieve graphic waarin de onderzoekers alle data hebben verwerkt. Daaruit blijkt ook goed nieuws. Zo is het aantal malariadoden wereldwijd de laatste jaren scherp gedaald, tussen 2007 en 2010 jaarlijks met 7 procent. Na een piek in de malariasterfte in 2004, toen het aantal slachtoffers was opgelopen naar ruim 1,8 miljoen, is het rap omlaaggegaan.

Klik op de afbeelding om naar de interactieve graphic van het IHME te gaan

Volgens het IHME is dat is te danken aan het toegenomen gebruik van geïmpregneerde muskietennetten en de behandeling van patiënten met artemisine, een van oorsprong plantaardig antimalariamiddel. Huishoudens die ten minste één muskietennet in huis hebben, verminderen de kans op kindersterfte door malaria met bijna een kwart, zo berekende het IHME eerder.

    • Lex Boon