Leers stuurt criminele vreemdeling sneller land uit

Den Haag : 27 oktober 2011 Minister Leers tijdens het Mauro-debat. foto © Roel Rozenburg Minister Leers vindt dat vreemdelingen beter moeten beseffen dat zij met crimineel gedrag hun verblijfsstatus op het spel zetten. Foto NRC / Roel Rozenburg

Vreemdelingen die korter dan drie jaar in Nederland zijn, raken sneller hun verblijfsvergunning kwijt als ze worden veroordeeld. Een dag celstraf of jeugddetentie is straks al genoeg om het land uitgestuurd te worden. Dat staat in een voorstel van minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA).

Verblijfsvergunningen worden nu al ingetrokken na een veroordeling van minimaal een maand, maar Leers maakt de drempel fors lager. Het lik-op-stukbeleid moet binnenkort ingaan. Het voorstel wordt vrijdagmiddag in de ministerraad besproken. De Tweede Kamer hoeft niet in te stemmen met het besluit, omdat het gaat om een wijziging van het Vreemdelingenbesluit.

Het kabinet vindt dat vreemdelingen beter moeten beseffen dat zij met crimineel gedrag hun verblijfsstatus op het spel zetten. Ook moet het aantal meldingen van huiselijk geweld en ernstigere vergrijpen als mensen-, drugs- en wapenhandel omlaag gaan.

Vreemdelingen die langer dan tien jaar in Nederland zijn kunnen nu alleen nog hun verblijfsvergunning verliezen bij zware geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Daar komen zedenmisdrijven tegen minderjarigen bij. Ook schrapt het kabinet de regel dat criminelen voor deze zware misdrijven na twintig jaar in Nederland hun verblijfsvergunning niet meer kunnen verliezen.

Bij het intrekken van een verblijfsvergunning wordt nog wel gekeken naar situatie van de betreffende persoon. Dit om te voorkomen dat het intrekken indruist tegen Europese regels of internationale rechten als het recht op gezinsleven.

    • Marije Willems