Kamer akkoord met latere AOW; botsing PvdA en SP

De Tweede Kamer ging gisteren akkoord met verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar. Minister Kamp had felle kritiek op oppositiepartij de SP .

Wie 65 wordt op 31 december 2019, mag stoppen met werken en krijgt AOW. Maar wie een dag later jarig is, moet nog een jaar langer doorwerken. En de babyboomers die in 1959 geboren zijn, kunnen in 2025 te maken krijgen met kortingen tot 13 procent op hun AOW omdat in dat jaar de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat naar 67 jaar.

Minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) kreeg gisteren, na een twee dagen durend debat, het groene licht van een meerderheid in de Tweede Kamer voor zijn wetsvoorstel om de AOW-leeftijd in 2020 te verhogen naar 66 jaar en vijf jaar later naar 67 jaar. Maar fractiewoordvoerders wezen de minister wel op knelpunten in de uitvoering als de AOW-leeftijd in 2020 daadwerkelijk verhoogd wordt.

Zo komt er, onder druk van de PvdA, een regeling voor werknemers met zware beroepen, waardoor zij toch op hun 65ste kunnen stoppen zonder forse korting op hun AOW. Maar het is nog onduidelijk wie daarvoor in aanmerking komen. Die regeling voor zware beroepen geldt voor werknemers die maximaal 150 procent van het minimumloon verdienen. Waardoor politieagenten, leraren of brandweermannen er niet voor in aanmerking komen. Ze moeten óf langer doorwerken, óf de komende jaren veel sparen als ze op hun 65ste willen stoppen.

Toch spraken fractiewoordvoerders gisteravond van een historisch debat. „Dat zeggen we wel eens vaker in dit huis, maar vandaag kunnen we dat met recht zeggen”, aldus fractiewoordvoerder Schouten van de ChristenUnie. „Een debat dat 50 jaar na invoering van de AOW plaatsvindt”, aldus woordvoerster Vermeij van de PvdA. Ze sprak over een ‘rechtvaardig’ wetsvoorstel „dat ruimte geeft om duurzaam door te werken naar verhoging van de pensioen- en AOW-leeftijd”.

Kamp erkende dat het nauwelijks mogelijk is om ‘zware beroepen’ niet echt te definiëren zijn. „Maar we moeten er voor alle beroepen naar streven dat men blijft werken tot de pensioenleeftijd die wij nu vaststellen”, aldus Kamp. Hij wees er op dat de inkomensterugval na pensionering nergens in Europa zo klein is als in Nederland. „De AOW-uitkering is even hoog als het minimumloon en bijna driekwart van de ouderen heeft daar bovenop nog een aanvullend pensioen van gemiddeld 10.000 euro per huishouden.” 65-plussers zagen de afgelopen tien jaar hun inkomen met 10 procent stijgen, aldus Kamp. „Terwijl het reële inkomen van de generaties daaronder maar met 2 procent steeg.”

Verhoging van de AOW-leeftijd is volgens Kamp nodig om de oudedagsvoorziening financieel overeind te houden. „Nu niet ingrijpen, nu niet bijsturen zou onverantwoord en onfatsoenlijk zijn.”

Toch leidde het debat in de Kamer tot stevige botsingen tussen met name de PvdA en de SP. „U staat ongelofelijke lariekoek te verkondigen” verweet Vermeij woordvoerder Ulenbelt van de SP. Die op zijn beurt de PvdA verweet, akkoord te gaan met een wetsvoorstel „dat door een meerderheid van de vakbeweging wordt verworpen, dat heeft geleid tot ellende in de polder en tot verdeeldheid in de vakbeweging en uw eigen achterban. U zou zich moeten schamen.”

Kamp wees de kritiek van de SP op zijn wetsvoorstel van de hand. „De SP negeert domweg twee ontwikkelingen: het opraken van de aardgasbaten en de steeds maar verder stijgende zorgkosten. Als Ulenbelt zijn ogen wil sluiten voor de werkelijkheid,moet hij dat zelf weten. Partijen die werkelijk verantwoordelijkheid dragen, hebben die luxe niet.”

    • Jos Verlaan