ISAF vecht zonodig door tot eind 2014

De internationale troepenmacht ISAF blijft tot eind 2014 als vechtmissie in Afghanistan als dat nodig is, maar wil al volgend jaar zoveel mogelijk „ondersteunend” zijn en de leiding overlaten aan de Afghanen. Dat zei NAVO-secretaris generaal Anders Fogh Rasmussen gisteren in Brussel, in een poging om een eind te maken aan de verwarring die eerder deze week was ontstaan over de rol van de buitenlandse troepenmacht in Afghanistan.

Op weg naar een tweedaagse NAVO-vergadering in Brussel had de Amerikaanse minister van Defensie Leon Panetta gezegd dat de Amerikanen al in 2013 willen stoppen met vechten. Ook Frankrijk wil zijn troepen al volgend jaar terugtrekken.

Rasmussen bevestigde gisteren dat 2013 het jaar wordt van de „overdracht van verantwoordelijkheid” aan de Afghaanse troepen, maar dat zou in overeenstemming zijn met de afspraak die eerder was gemaakt: „Onze rol zal veranderen, maar we blijven gevechtsacties uitvoeren tot het eind van de transitieperiode.”

Volgens NAVO-bronnen hadden de Amerikanen het Rasmussen „heel moeilijk gemaakt” met de uitspraak over een vervroegd eind aan de militaire operaties. Op zijn persconferentie na de eerste vergaderdag met de NAVO-ministers van Defensie kostte het Rasmussen zichtbaar moeite om uit te leggen hoe het precies zit. Volgens hem was er niets veranderd in de plannen, maar uit zijn woorden bleek dat 2013 een belangrijker jaar wordt dan eerder was aangenomen.

Op de NAVO-top in Chicago komend voorjaar worden daar volgens hem beslissingen over genomen – de internationale gemeenschap moet dan ook nog bedenken hoe de Afghaanse troepen aan genoeg geld komen om zich staande te houden.

Volgens de Nederlandse minister van Defensie Hans Hillen (CDA) was er „zorg” was omdat „landen voorsorteren naar de uitgang”. Maar Panetta zou in de vergadering hebben gezegd dat de Amerikanen niet voortijdig stoppen met vechten. „Hij had het over less combat en meer support. Hij probeerde duidelijk te maken dat dat niet betekende: no combat.”