De NMa-baas die open wilde zijn

DEN HAAG -De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft topman Kalbfleisch per direct met verlof laten gaan.Volgens de NMa is dat besloten omdat de Rijksrecherche zijn rol in de Chipshol-zaak onderzoekt. De Chipshol-zaak draait om bouwgrond bij Schiphol en loopt al sinds 1993. Projectontwikkelaar Chipshol zou in de rechtsgang door Kalbfleisch,destijds rechter in Den Haag,zijn benadeeld. Dijkstra bv

Doorgaans zijn rechters publiciteitsschuwe wezens, maar Pieter Kalbfleisch (65) was de uitzondering op die regel. Bijna 25 jaar werkte hij als rechter in de rechtbanken van Haarlem en Den Haag. In het arrondissement Den Haag maakte hij in de jaren negentig faam als enthousiaste persrechter en ook binnen de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak had hij de portefeuille publiciteit. „Ik ben open, en ik communiceer makkelijk”, zei Kalbfleisch over dat werk in een interview met deze krant in 2003.

Dat vraaggesprek gaf hij naar aanleiding van zijn overstap naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) waar hij de hoogste functie ging bekleden. Ook in die hoedanigheid was hij een publiek figuur. Kalbfleisch was – samen met zijn huidige partner Marleen Zuijderhoudt, zakenvrouw en eigenaar van een communicatieadviesbureau – regelmatig te zien in de kolommen van het Stan Huygens journaal, de dagelijkse societyrubriek van het dagblad De Telegraaf.

Kalbfleisch, geboren in Haarlem, studeerde rechten aan de VU in Amsterdam. Hij begon zijn juridische loopbaan als advocaat. Kalbfleisch en Westenberg zijn van 1980 tot 1985 tegelijkertijd rechter geweest in Haarlem. In 1986, een jaar nadat Westenberg hetzelfde had gedaan, stapte Kalbfleisch over naar de Haagse rechtbank. In Den Haag was hij onder meer kinderrechter. Kalbfleisch, voormalig keeper bij HFC in Haarlem, was ook jarenlang voorzitter van de commissie van beroep van de voetbalbond KNVB. Hij was het afgelopen jaar ook lid van de commissie-Deetman, die het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk onderzocht.

De positie van Kalbfleisch begon serieus te wankelen toen vorig jaar bekend werd dat een griffier die ruim dertig jaar bij de Haagse rechtbank had gewerkt, zich had gemeld met beschuldigingen over belangenverstrengelingen tussen Kalbfleisch en Westenberg.

Op 14 april 2011 trad Kalbfleisch per direct terug als bestuursvoorzitter van de NMa. Zijn woordvoerder zei dat Kalbfleisch volledig zou meewerken aan het onderzoek tegen hem. Hij zag de afloop van de naspeuringen van de Rijksrecherche toen nog met vertrouwen tegemoet.