Criminele allochtoon sneller land uitgezet

Criminele vreemdelingen moeten sneller Nederland uit. Een vreemdeling die binnen drie jaar na aankomst in Nederland wordt veroordeeld tot ten minste één dag gevangenisstraf of jeugddetentie, raakt zijn verblijfsvergunning kwijt. Op het gepleegde misdrijf moet een celstraf van twee jaar of meer staan.

De ministerraad zou vanmiddag instemmen met dit voorstel van minister Leers (Immigratie en Asiel, CDA) om het Vreemdelingenbesluit aan te scherpen. De maatregel was al aangekondigd in het regeerakkoord. Nu kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een verblijfsvergunning intrekken als een vreemdeling een celstraf van minimaal een maand heeft gekregen.

De Tweede Kamer hoeft formeel niet in te stemmen met het voorstel, omdat het niet om een wetswijziging gaat. Er is wel een meerderheid: CDA, VVD en gedoogpartner PVV zijn voor. Leers zal de Kamer wel informeren.

Voor vreemdelingen die langer dan drie jaar in Nederland zijn, worden de criteria ook scherper. Mensen die langer dan twintig jaar in Nederland zijn en dan een zwaar delict plegen, lopen straks ook het risico om weg te moeten. Ook voor veelplegers worden de regels strenger: de grens ligt nu bij vijf misdrijven, dat is straks drie misdrijven.

De afgelopen jaren is de ‘glijdende schaal’ steeds verder aangescherpt, dat is de verhouding tussen de verblijfsduur van de vreemdeling en de straf die hij heeft gekregen. Naarmate iemand langer in Nederland is, loopt hij pas bij een langere celstraf het risico om zijn verblijfsvergunning kwijt te raken. In 2001 gold voor vreemdelingen die drie jaar of korter in Nederland waren, dat zij risico op uitzetting liepen als zij een delict pleegden waarop drie jaar cel stond.

Een woordvoerder van Leers benadrukt dat de individuele toetsing van criminele vreemdelingen blijft bestaan. Bijvoorbeeld als de vreemdeling in het land van herkomst is gemarteld of op een andere manier gevaar zou lopen, kan uitzetting niet doorgaan.

Een andere reden om iemand niet uit te zetten kan het recht op gezinsleven zijn: als een veroordeelde vreemdeling gescheiden zou worden van partner en kinderen.