Citoscores niet van invloed op schoolkeuze kind

Sfeer, uitstraling, contact met leraren en gesprekken met andere ouders zijn veel belangrijker.

Ouders laten zich bij de keuze van een basisschool zelden of nooit leiden door de resultaten van die school bij de Citotoets in groep 8. De overgrote meerderheid (98 procent) baseert zich vooral op andere informatiebronnen, zoals schoolgidsen, website van de school, persoonlijk contact met onderwijzers en gesprekken met andere ouders. Ook sfeer en uitstraling van de school spelen een belangrijke rol.

Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek door hoogleraar bestuurskunde Victor Bekkers in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De gegevens over de Citoscores van alle basisscholen staan in rapporten van de onderwijsinspectie. Ruim 60 procent van de ouders blijkt deze kwaliteitsgegevens nooit te raadplegen. Slechts 2 procent doet dat wel en laat dat meewegen in hun schoolkeuze. De overige ouders bekijken de gegevens een enkele keer, maar doen daar bijna niets mee. Volgende week dinsdag beginnen 162.000 basisschoolleerlingen weer aan de Cito-eindtoets.

Volgens de onderwijsinspectie zijn ouders gebaat bij de openbare informatie. „Ze wil ouders bedienen met objectieve cijfers en veronderstelt rationeel keuzegedrag”, zegt Bekkers. „Maar voor ouders blijken subjectieve overwegingen belangrijker.” Verder kiezen ze op grond van praktische overwegingen, zoals de afstand tussen huis en school. NRC