Baas coffeeshop Terneuzen vrijuit na uitspraak van hof

De eigenaar en de medewerkers van coffeeshop Checkpoint in Terneuzen gaan vrijuit. Het Openbaar Ministerie mag hen niet vervolgen, omdat het de coffeeshop eerst jarenlang heeft gedoogd. Dit heeft het gerechtshof in Den Haag gisteren geoordeeld.

Checkpoint was tot 2008, toen het gemeentebestuur van Terneuzen de zaak sloot, de grootste coffeeshop van het land en voorzag ruim tweeduizend Nederlanders, Belgen en Fransen dagelijks van wiet en hasj. Het was een belangrijke werkgever en een toeristische trekpleister in de stad. Het lokale bestuur faciliteerde de vestiging van, de parkeerruimte voor en de bewegwijzering naar de zaak. Het Openbaar Ministerie en de politie lieten de illegale bevoorrading van de coffeeshop jarenlang oogluikend toe.

Na sluiting van de coffeeshop besloot het OM de eigenaar en zestien medewerkers te vervolgen voor het vormen van een criminele organisatie die geld verdiende met drugs. In het pand was een te grote hoeveelheid wiet en hasj aangetroffen. Ook de bevoorrading en de verwerking van drugs werden de eigenaar nu aangerekend. In een coffeeshop mag niet meer dan 500 gram drugs zijn. Gemeente, politie en justitie zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de gedoogregels in een gemeente.

Het Haagse gerechtshof oordeelt nu dat de eigenaar van Checkpoint er door dat gedogen vanuit had kunnen gaan dat hij niet strafrechtelijk zou worden vervolgd. Het OM had de eigenaar van de miljoenenzaak moeten waarschuwen dat het gedogen zou stoppen, meent het gerechtshof. Door dat niet te doen, heeft het OM het vertrouwen van de eigenaar geschonden en zijn recht op strafvervolging verspeeld.

Het OM is van plan cassatie in te stellen tegen de uitspraak van het hof. Het OM laat weten „verrast” te zijn door de uitspraak en gaat het arrest bestuderen. Justitie onderkent een deel van de kritiek van het hof, maar vindt niet dat het recht op vervolging van de verdachten is verspeeld.

Eerder oordeelde de rechtbank in Middelburg dat de eigenaar van de coffeeshop weliswaar een criminele organisatie leidde, maar dat noch de eigenaar, noch de medewerkers ervoor de gevangenis in hoefden. De betrokkenheid van gemeente, politie en justitie bij de zaak speelde ook daarbij een rol.