Vestia had geen eigen risicomanager

Eppo König

Het noodlijdende Vestia, de grootste woningcorporatie van Nederland, had geen risicomager die toezicht hield op de financiële producten. Het crisisoverleg over Vestia is al een half jaar bezig. Dat bevestigen bronnen in de sector tegen deze krant.

Vestia is in de problemen geraakt omdat het grote leningen alleen heeft verzekerd tegen een mogelijke rentestijging. Nu de rente laag staat, ligt het risico bij Vestia en moet de corporatie banken meer onderpand geven. De tekorten zouden in de miljarden euro’s lopen.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, dat borg staat voor leningen van corporaties, heeft vorig jaar alarm geslagen. Een eerste onderzoek wees op gebreken in de bestuursstructuur en het interne toezicht, bevestigen bronnen.

De verzekeringen heeft Vestia afgesloten met ruim tien binnen- en buitenlandse banken, waaronder ABN Amro en Deutsche Bank. „Van sommige producten kun je je afvragen of de zorgplicht van banken goed is geweest, maar dat kan ik niet bevestigen”, zegt Marc Calon, voorzitter van brancheorganisatie Aedes. „Ik praat niets goed van Vestia, het zou goed fout kunnen zitten, maar ik wil eerst de feiten zien.”

Speculatie door Vestia: pagina 27

    • Eppo König