Teloorgang kleine studies creëert eenheidsworst

Decaan Wiljan van den Akker (Universiteit Utrecht) stopt met ‘kleine’ bacheloropleidingen. Dit zou zorgen dat ‘instellingen zich duidelijker van elkaar gaan onderscheiden’.

Arabisch en theologie, studies die op meerdere universiteiten worden aangeboden, worden gereorganiseerd. Portugees, waarmee de universiteit zich zou kunnen onderscheiden – immers de enige volwaardige opleiding in Nederland – wordt stopgezet. Zowel decaan als staatsecretaris zien geen nut in een kleine opleiding, maar hebben wel de mond vol van prestatie en specialisatie. Juist die termen definiëren het karakter van een ‘kleine’ opleiding.

Over het algemeen zijn de studenten die kiezen voor een ‘kleine’ opleiding uiterst gemotiveerd. Er heerst hier geen ‘zesjescultuur’ en het studierendement is hoog. Het verbaast mij hoe vervolgens maatregelen worden genomen die het studierendement moeten verbeteren door studenten hun vijf te laten compenseren met een zeven.

Deze maatregelen duperen studenten en docenten, maar zijn vooral een voorbeeld van de onduidelijke en conflictueuze wensen van beleidsmakers. Ik zie hoe de ‘ kenniseconomie’ verandert in een eenheidsworst door ‘grote’ studies van misschien wel inferieure kwaliteit.

Denise Saive Castro

Promovenda Department of Spanish & Portuguese, University of Wisconsin-Madison, USA, Eindhoven

    • Denise Saive Castro
    • Promovenda Department Of Spanish
    • University Of Wisconsin-Madison