Strandloper

In het artikel ‘Eiland op zoek naar betekenis’ (Cultureel Supplement, 26 jan) wordt melding gemaakt van een paarse zandloper. Dit is een verkeerde vertaling van het Engelse ‘purple sandpiper’. In de Nederlandse vogelgidsen draagt de vogel de naam paarse strandloper. In de winter is de vogel donkergrijs met een paarse weerschijn.

    • F.H. Beukema