Onwaar; ‘Wie beschermde informatie deelt krijgt boete of celstraf’

‘Wie beschermde informatie deelt krijgt boete of celstraf’

„Wanneer je wordt verdacht van het delen van auteursrechtelijk beschermde informatie, afhankelijk van het land waarin je leeft, wordt jou toegang tot cursussen geblokkeerd, krijg je een boete, of ga je direct naar de gevangenis”, stelt de voice-over in het filmpje ‘Stop ACTA!’ Een recept uit een betaalde kookcursus zou je niet meer aan een huisgenoot mogen doorvertellen wanneer ACTA in werking treedt: het recept is auteursrechtelijk beschermd – en voor het delen ervan zou dus moeten worden betaald.

Klopt dat? In het verdrag maken 38 WTO-landen afspraken over het tegengaan van vervalsingen en illegale kopieën, buiten de al bestaande samenwerkingsverbanden om. ACTA is een verdrag, geen nieuwe wet (zoals de Amerikaanse antipiraterijwet SOPA was). Deelnemende landen spreken af elkaar te helpen bij het tegengaan van schendingen van intellectueel eigendom in brede zin. De Europese Commissie geeft als argument dat Europa per jaar 8 miljard euro misloopt als gevolg van namaakproducten. Het gaat bijvoorbeeld om muziek, films, literaire werken, computerprogramma’s, industrieel ontwerpen, geografische merknamen (zoals Champagne).

In een conceptversie van ACTA was naar verluidt het three-strikes-you’re-out-principe opgenomen (wie drie keer illegaal downloadt, wordt afgesloten van internet). In de definitieve versie staat die niet. ACTA zou kunnen worden aangegrepen door regeringen om wetgeving omtrent intellectueel eigendom aan te scherpen, maar boetes en celstraffen vloeien niet voort uit ACTA zelf. De bewering beoordelen wij daarom als onwaar.

    • Thalia Verkade