Nederlands Film Festival

Jaarlijks festival in Utrecht. Bestaat sinds 1981, tot 1994 als ‘Nederlandse filmdagen’Inkomsten Rijk 800.000 euro, provincie 236.000 euro, gemeente 287.000 euro. Drie hoofdsponsors, talrijke overige sponsors en een NFF-ondernemersclub.In dienst Kernorganisatie 14,1 fte. Naar het festival toe uitbouw naar 29,4 fte (108 mensen, inclusief freelancers en stagiaires). Tijdens festival 418 vrijwilligers.Filmvertoningen. 479, naast 174 andere evenementen.Bezoekers 151.745, en vijf miljoen online.

De editie van 2012 van het Nederlands Film Festival (NFF) – vanaf 26 september in Utrecht – zal in de kern lijken op die van 2011: een breed overzicht van de Nederlandse filmcultuur aan speelfilms, korte films, documentaires, tv-drama en een internationaal programma voor professionals. En natuurlijk de uitreiking van de Gouden Kalveren. „Het NFF bevindt zich als het ware tussen kunst en kermis. Dat is een van onze charmes”, zegt directeur Willemien van Aalst.

Maar 2012 wordt ook „een pittig jaar”, aldus Van Aalst. „Alles is in transitie.” Op het eerste gezicht zou het NFF zich niet veel zorgen hoeven maken: net als het IDFA in Amsterdam en het IFFR in Rotterdam blijft het deel uit maken van de ‘basisinfrastructuur’ van door het Rijk gesubsidieerde, belangrijke culturele instellingen. Maar de drie structurele subsidies van Rijk, Provincie en Gemeente, die nu samen ongeveer een derde van het festivalbudget uitmaken, zijn met veel onzekerheden omgeven, met name voor wat betreft de hoogte.

De ongewisse toekomst van na 1 januari 2013 werpt soms al zijn schaduw vooruit. Incidentele bijdragen van gemeente en provincie – bijvoorbeeld uit ‘potjes’ voor stads- en regiopromotie – zijn opgedroogd. Met ingang van volgend jaar mag het Nederlands Filmfonds niet meer incidenteel projecten van het festival financieren. Onzekerheid over de omvang van toekomstige overheidssubsidie werkt ook belemmerend op het werven en vasthouden van private sponsors, zegt Van Aalst. „Sommige politici zien subsidie als het sluitstuk van financiering, maar zo werkt het niet. Subsidie is eerder een hefboom om private sponsors aan te trekken.”

    • Raymond van den Boogaard