MCN

De sfeer onder de musici is vooralsnog monter. Niet aan denken, moedig voorwaarts.

Het devies is: ‘Minder producties, commerciëler werken en ons publiek zo veel mogelijk uitbreiden.’

Sectorinstituut nationale en internationale promotie en ondersteuning van het Nederlandse professionele muziekleven. Inl. mcn.nlSubsidie OCW: 5,1 miljoen, BuZa: 130.000, overig: 300.000Inkomsten Publiek: 390.000, Overig: 180.000In dienst 62 mensen (43 fte), 11 vrijwilligers, bij grotere evenementen veel meerActiviteiten Tientallen publicaties en evenementen, zoals Dag van de Klassieke Muziek, Toonzetters. Diverse prijzen en een uitgeverij met meer dan 12.000 titels. Plus het MusicXport programma, het Nederlands Jazz Archief en de online Muziekencyclopedie, enz.

Muziek Centrum Nederland is in 2008 ontstaan door een door het rijk afgedwongen fusie van een achttal instituten, zoals Nationaal Pop Instituut, Donemus, Gaudeamus en het Nederlands Jazz Archief. Het sectorinstituut biedt informatie, promotie en ondersteuning aan musici, componisten, podia en festivals.

Op 1 januari 2013 eindigt de volledige subsidie van het Rijk en verdwijnt het MCN. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk functies elders te continueren. „Natuurlijk zorgen we voor een goed sociaal plan en helpen we onze medewerkers elders een baan te vinden”, zegt directeur Leo Pot, die het MCN moet voorbereiden op een onzekere toekomst. „Ik wil dat zoveel mogelijk activiteiten ook na dit jaar doorgaan, met behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid. Enerzijds spant nu iedereen zich in om ook dit jaar alle activiteiten tot een succes te maken. Anderzijds zijn veel medewerkers onzeker over hun toekomst.

„Een aantal activiteiten vindt men ook buiten MCN zo belangrijk dat veel mensen zich inspannen om ze overeind te houden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de online Muziekencyclopedie, de Boy Edgar Prijs, de Dag van de Klassieke Muziek, de Dutch Jazz & World Meeting, het Unsigned label, de Donemus Uitgeverij en het Jazz Archief. Een groot probleem is dat het huurcontract van ons gebouw aan het Rokin nog 5 jaar doorloopt en we dreigen te eindigen met een grote huurschuld.”

    • Amanda Kuyper