Kun je korting eisen op de huur van je kamer?

Stel: je studentenhuis zit zonder warm water of werkende wasmachine en je raam lekt. Kun je dan korting eisen van je huisbaas, vraag Julia Stikkelman uit Delft.

Dat kan. Volgens huurrechtspecialist en advocaat Erik Teeuw van huurgeschil.nl vallen studentenkamers onder de regelgeving voor ‘niet-geliberaliseerde woonruimte’. „Stikkelman kan naar de huurcommissie in Den Haag stappen en daar een vordering tot huurverlaging neerleggen wegens gebreken aan het gehuurde”, zegt Teeuw. Voor 25 euro start je al een procedure bij de huurcommissie.

Deze huurcommissie treedt alleen op als een huisbaas weet van de problemen, maar er al minstens zes weken niks mee doet. Je moet dus kunnen bewijzen dat de huisbaas inderdaad op de hoogte was van bepaalde klachten. In dat kader is het handiger om hem te mailen of schrijven, dan te bellen – ook al is een telefoontje in principe al afdoende voor de wet.

„De huurcommissie bekijkt aan de hand van een door haar gehanteerde nulpuntenlijst of er sprake is van een gebrek dat het huurgenot zodanig aantast dat het verlaging van de huur rechtvaardigt”, volgens Teeuw. Die lijst kent drie categorieën, A tot en met C, waarvan categorie A de zwaarste is. Hieronder vallen ‘gebreken’ als geen daglicht in slaapkamers. „Op basis van een gebrek uit categorie A kan de huurprijs verlaagd worden tot 20 procent van de maximum huurprijs van de woning.” Stel je betaalt de maximale huurprijs voor je kamer, dan betekent dat 80 procent korting.

Die huurverlaging is tijdelijk. Ze geldt alleen voor de maanden waarin je last had en loopt door tot het moment dat het gebrek is verholpen. De huurcommissie kent bovendien alleen huurverlaging toe met terugwerkende kracht over de laatste zes maanden. Meld je iets bij de huurbaas en stap je na acht maanden pas naar de huurcommissie, dan ben je de korting over de eerste twee maanden dus kwijt. Uitspraken van de huurcommissie hebben overigens geen ‘executoriale titel’. Stel je huisbaas houdt zich niet aan de uitspraak, dan kun je geen deurwaarder op hem afsturen. Die executoriale titel is wel alsnog aan te vragen bij de rechter.

    • Tamar Stelling