Keramiekmuseum Princessehof

Enige museum in Nederland dat uitsluitend collecties keramiek bezit en tentoonstelt (opgericht in 1917), Leeuwarden. princessehof.nlBudget 1,6 miljoenSubsidie Jaarlijks 1,5 miljoen rijks, in 2013 1,3 miljoen. Van gemeente 2,5 ton voor huur.Inkomsten 6,4 ton a. uit kaartverkoop, winkel en publiekprivaat geldIn dienst 45 (20 fte’s), 65 vrijwilligersExposities 5 (1 grote, 2 middelgrote, 2 kleine)Bezoekers gemiddeld 30.000 per jaar

Keramiekmuseum Princessehof heeft topcollecties uit Azië (Mingdynastie, Handelskeramiek Zuidoost-Azië) en van de art nouveau. Sinds de jaren negentig is het een rijksmuseum. Het museum moet zijn opbrengsten verhogen en de kosten verlagen. Princessehof wil nog publieksgerichter programmeren. In 2009 trok de expositie over huwelijksserviezen Scherven en geluk 40.000 bezoekers. In maart moet de expositie Groen Geluk, over tuinen en keramiek, de trekker van 2012 worden. Streven is 35.000 bezoekers per jaar.

Het museum fuseerde in 2001 met het Fries Museum en zoekt samenwerking met andere instellingen. Ook wil men bezoekers beter leren kennen en laten meedenken over de programmering. Deze week heeft het museum een subsidieaanvraag basisinfrastructuur ingediend. De lat ligt hoog, zegt algemeen directeur Saskia Bak. „Een harde eis is dat je 17,5 procent eigen inkomsten moet hebben.” Die zijn er. Toch is het spannend of het museum de 1,3 miljoen rijkssubsidie krijgt, geeft ze toe. Als het onverhoopt een minder hoog bedrag wordt, is de toekomst van het Princessehof in zijn huidige vorm in gevaar, stelt zakelijk directeur Roel Woering. Toch zien hij en Bak de toekomst niet somber in. Musea moeten sowieso anticiperen op veranderende tijden en nieuwe wegen inslaan. „Nieuwe initiatieven zijn nodig, de wereld is in beweging. The future is a moving target”, aldus Woering.

    • Karin de Mik