Kabinet snijdt in uitgaven wetenschappelijk onderzoek

De Nederlandse overheid gaat de komende vier jaar aanzienlijk minder geld uitgeven aan wetenschappelijk onderzoek. De totale bestedingen dalen tot 4,4 miljard euro. Dat is 400 miljoen euro minder dan in 2012 en 700 miljoen minder dan in 2010.

Dat blijkt uit cijfers die het Rathenau Instituut vandaag heeft gepubliceerd. Het instituut, dat onderzoek doet naar de organisatie en ontwikkeling van de wetenschap in Nederland, heeft voor het eerst alle gevolgen van het beleid van het kabinet-Rutte op een rij gezet. De afname blijkt groter dan berekend was na eenzelfde inventarisatie vorig jaar.

In totaal bedragen in 2016 de overheidsuitgaven voor wetenschappelijk onderzoek naar schatting 0,69 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP), tegenover 0,83 procent in 2011. Dit percentage blijft achter bij de 2,5 procent die Nederland volgens Europese afspraken in 2020 aan onderzoek zou moeten uitgeven.

Economie, Landbouw en Milieu leveren het meest in

Er wordt vooral gesneden in uitgaven voor toegepast onderzoek. De ministeries van Economie, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Milieu nemen het grootste deel van de daling voor hun rekening. Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat veel van het fundamentele onderzoek financiert, blijven de uitgaven nagenoeg gelijk, aldus het Rathenau Instituut.

Om de lagere uitgaven voor onderzoek te compenseren wil het kabinet wil dat het bedrijfsleven meer gaat investeren in onderzoek. Er is een extra belastingvoordeel in het leven geroepen met een omvang van vijfhonderd miljoen in 2014.

Bart Funnekotter, Redacteur voor NRC Handelsblad schrijft vandaag het volgende over de keerzijde van de maatregelen:

“Het kabinet kan in tijden van krappe overheidsfinanciën misschien niet anders, maar zijn koers is niet van gevaar ontbloot. Om de Nederlandse wetenschap de aansluiting met de wereldtop te laten behouden, zijn miljarden euro’s extra nodig. De VVD bijvoorbeeld sprak in haar verkiezingsprogramma over een investering van 2,5 miljard euro in onderwijs en onderzoek.”

    • Annemarie Coevert