ITS Festival

Internationaal Theaterscholen Festival, Amsterdam. Inkomsten Subsidie gemeente 160.000, Fonds Podiumkunsten 150.000, Europese subsidies 200.000, fondsen 50.000, sponsoren 160.000.In dienst 2,9 fte vast, 13 tijdens het festival. Activiteiten (festival, voorstellingen, debat, workshops etc.): 156 Bezoekers 14.239

Het ITS Festival is een negendaags internationaal theaterscholenfestival dat voor jonge makers (regisseurs, acteurs, dansers en choreografen) een brug wil slaan naar de (internationale) beroepspraktijk. Het festival toont zo’n vijftig afstudeervoorstellingen uit binnen- en buitenland. Door de nauwe banden die de organisatie onderhoudt met internationale festivals en podia, krijgen jonge makers de kans om met hun voorstelling in het buitenland te spelen.

Het festival reikt verschillende prijzen uit, zoals de Ton Lutz Award voor de beste afstudeerregie, en de Kemna Award voor de interessantste speler. Die geven de winnaars een zetje in hun carrière: de Ton Lutzwinnaar krijgt bijvoorbeeld 4.500 euro voor het maken van een nieuwe voorstelling. Voormalige prijswinnaars wier carrière bloeit, zijn bijvoorbeeld Lotte van den Berg, Boukje Schweigman, Lotte de Beer en Bo Tarenskeen.

Vanwege de internationale activiteiten kreeg ITS vorig jaar twee Europese subsidies van beide een ton toegekend. Die ontvangt het festival tot 2014, mits dat bedrag door Nederlandse subsidieverstrekkers wordt ‘gematcht’. De subsidie die het festival nu van gemeente en Fond Podiumkunsten ontvangt, volstaat. Maar mocht die wegvallen, dan houdt ook de Europese financiering op. „Dan moet het festival opdoeken”, aldus zakelijk directeur Jacqueline van Benthem. Dat risico is in 2012 de grootste bedreiging voor het festival, aldus Van Benthem. Het Europese geld is cruciaal in de begroting, nu het festival in 2012 de steun van het SNS Reaalfonds (175.000 euro) verliest.

Maar Van Benthem heeft goede hoop, en het festival heeft in 2012 grote ambities. Er komt een nauwe samenwerking met het Compagnietheater in Amsterdam, om ook gedurende het jaar zichtbaarder zijn. Door afstuderende makers het hele jaar door een podium te bieden, wil ITS het gat vullen dat door het wegvallen van de productiehuizen zal ontstaan.

    • Herien Wensink