Het Festival Oude Muziek

Organiseert het Festival Oude Muziek in Utrecht en het hele jaar concerten op dat terrein. Inl. oudemuziek.nlSubsidie Gemeente: 220.289 euro, provincie: 89.000, Rijk (BIS): 830.288Inkomsten Kaartverkoop: 625.000, mecenaat, sponsoring, uitkoop, advertenties, enzovoort: 485.000 euroIn dienst 10 mensen (9,3 fte)Aantal evenementen 240 (120 festival, 120 seizoen)Bezoekers 50.000 festival, 17.000 seizoen

Het Festival Oude Muziek in Utrecht is het grootste en meest prestigieuze oudemuziekfestival ter wereld. Minder bekend is het bijbehorende Seizoen Oude Muziek, dat bestaat uit zo’n 120 concerten door twintig oudemuziekensembles op 20 plekken in Nederland en België. Het Festival heeft groeiende bezoekcijfers: een gegeven waar menig instelling op het gebied van de klassieke muziek jaloers op mag zijn. Het publiek groeide de afgelopen twee jaar met 30 procent. Toch dreigt de subsidie te worden geminimaliseerd. Het Festival Oude Muziek is, zoals alle festivals behalve het Holland Festival, uit de rijksbegroting geschrapt en overgeheveld naar het zwaar bevraagde Fonds Podiumkunsten. Gevolg: de rijkssubsidie krimpt van 800.000 euro naar een bedrag van maximaal 330.000 euro. „De vraag is: krijgen we de vergissing van Zijlstra rechtgezet om een sector waar Nederland internationaal in uitblinkt overeind te houden?” zegt directeur Xavier Vandamme. „Als de lagere overheden ook afhaken, vallen we om – dat is evident.”

En dus wordt er „strijdvaardig, constructief en met zelfvertrouwen” gewerkt aan een bedrijfsplan dat een antwoord geeft op het hoe-nu-verder. „We gaan uit van een duidelijke inhoudelijke missie, en het bedrijfsmodel dat dat mogelijk moet maken, mikt op een nog sterker ondernemerschap. Daarvoor is groei noodzakelijk: we zullen meer en/of grotere evenementen opzetten om voldoende inkomsten te genereren. De weg van de groei is ook een antwoord op de grootste uitdaging vanaf 2014: de opening van het nieuwe Muziekpaleis in Utrecht (totale capaciteit: 5.000 stoelen), waarin de Organisatie Oude Muziek een belangrijke zal spelen.”

    • Mischa Spel