Geen verbod op bonussen voor bankiers

Een algemeen verbod op bonussen voor bankiers lijkt van de baan. Een wetsvoorstel van PvdA en SP dat een einde moet maken aan bonussen, kan niet rekenen op de steun van regeringspartijen VVD en CDA en hun gedoogpartner PVV. Ook minister De Jager (Financiën, CDA) was tegen.

Dit bleek gisteren bij een Kamerdebat over het toezicht op de financiële sector. Gedoogpartner PVV toonde zich eerder erg kritisch over exorbitante beloningen bij banken die staatssteun krijgen. Maar Kamerlid Van Vliet is sceptisch over het voorstel van PvdA en SP. „Als je bonussen bij alle banken gaat verbieden, grijp je in op de vrije markt. Dat klinkt mij wel erg links in de oren.”

De Jager wil de matiging van salarissen bereiken via zelfregulering. Hij steunt het morele appel van het CDA aan bankiers zich te matigen. In de eigen spelregels van de sector, de Code Banken, staat dat een bonus niet meer mag zijn dan het vaste salaris. Wordt deze wettelijk beperkt, dan bestaat het risico op hogere vaste salarissen, aldus De Jager.