De conservatief Baudet heeft grote indruk gemaakt

Kort geleden debatteerde Guy Verhofstadt in Buitenhof met de directeur van het Wetenschappelijk bureau van de SP en met de historicus Thierry Baudet, onder andere columnist voor NRC Handelsblad.

Verhofstadt heeft in de Belgische politiek alle posten doorlopen: kamerlid, minister, minister-president. Nu is hij Minister van Staat en fractievoorzitter van de liberalen in het Europees parlement. Een bevlogen Europeaan.

Hij discussieerde, zwaaiend met zijn armen, een waterval van woorden, niet luisterend naar zijn mededebaters, hen onderbrekend als ze ook wat wilden zeggen.

Baudet keek naar hem. Eerst afwachtend, toen met verbazing, daarna zag je aan zijn ogen: hoe pak ik hem aan? Zijn interventies vond ik prachtig. Een paar zinnen, goed geplaatst met het floret, steeds minder achting, ontregelend.

Verhofstadt zag en hoorde dat eerst niet, maar zat, toen het gesprek vorderde, steeds ongemakkelijker te kijken. Je zag aan hem dat hij zich realiseerde dat hij de discussie ging verliezen. Dat was ook zo. Ik herinner mij van zijn veelheid van woorden niets, ik genoot van de interventies van zijn jonge opponenten.

Thierry Baudet schreef samen met zijn medehistoricus Michiel Visser twee mooie bundels: Conservatieve vooruitgang en Revolutionair verval. Het zijn zoektochten naar de politieke ideeën van de conservatieve denkers in de geschiedenis.

Martin Sommer wijdde daar in de Volkskrant van 28 januari een waarderend, niet vooringenomen, artikel aan, met zinnen als „conservatisme ís niet hetzelfde als behoudzucht. Conservatisme is evenmin het tegendeel van vooruitgang” en „conservatisme is meer dan een leer een levenshouding”.

Ik herkende mijzelf daarin. Net als in zijn citaat van Bagehot voor wie een goed politicus ‘geen dromer of hoogvlieger is, maar een helder denkend en beheerst doch beslist handelend leider, met veel voeling met de publieke opinie’.

Ik verheug mij erop Thierry Baudet eens te kunnen ontmoeten. Hij heeft op mij grote indruk gemaakt.

Hans Wiegel

Voormalig VVD-leider, Oudega

    • Hans Wiegel