Citoscores niet van invloed bij schoolkeuze

Ouders laten zich bij de keuze van een basisschool zelden of nooit leiden door de resultaten van die school bij de Citotoets in groep 8. De overgrote meerderheid (98 procent) baseert zich vooral op andere informatiebronnen, zoals schoolgidsen, website van de school, persoonlijk contact met onderwijzers en gesprekken met andere ouders. Ook sfeer en uitstraling van de school spelen een belangrijke rol. Volgende week dinsdag beginnen 162.000 basisschoolleerlingen weer aan de Cito-eindtoets.

Een en ander blijkt uit een vanochtend gepubliceerd onderzoek door hoogleraar bestuurskunde Victor Bekkers in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De gegevens over de Citoscores van alle basisscholen staan in rapporten van de onderwijsinspectie. Ruim zestig procent van de ouders blijkt deze kwaliteitsgegevens nooit te raadplegen. Slechts twee procent doet dat wel en laat dat meewegen in hun schoolkeuze. De overige ouders bekijken de gegevens een enkele keer, maar doen daar bijna niets mee.

Volgens de onderwijsinspectie zijn ouders gebaat bij de openbare informatie. „Ze wil ouders bedienen met objectieve cijfers en veronderstelt rationeel keuzegedrag”, zegt Bekkers. „Maar voor ouders blijken subjectieve overwegingen belangrijker.” Verder kiezen ze op grond van praktische overwegingen, zoals de afstand tussen huis en school.

Volgens Bekkers moet de inspectie overwegen ouders op een andere manier te bereiken. „Ze kan bijvoorbeeld scholen stimuleren op hun websites een link naar de rapporten van de inspectie te zetten, omdat de websites van de scholen wél goed bekeken worden door ouders.”

Statusdruk: pagina 8-9