‘Begrotingstekort moet zakken tot onder drie procent’

Het begrotingstekort van Nederland moet worden teruggedrongen tot minder dan drie procent. Dat heeft eurocommissaris Rehn vandaag gezegd in gesprek met minister Jan Kees de Jager van Financiën.

Door het slechte economische klimaat bleek gisteren dat het kabinet voor 15 miljard euro aan extra bezuinigingen in kaart heeft laten brengen. Structurele hervormingen in verscheidene sectoren zijn onvermijdelijk, stelde De Telegraaf vast.

Ondanks de economische tegenslag vindt Rehn dat Nederland zich aan de Europese richtlijn dient te houden om in 2013 een begrotingstekort van minder dan drie procent te hebben:

“Het is erg belangrijk dat niet alleen Nederland, maar alle lidstaten voldoen aan de begrotingsdoelen in lijn met het stabiliteits- en groeipact.”

Dit is niet onhaalbaar: Nederland heeft volgens de eurocommissaris een sterke traditie van “duurzame overheidsfinanciën”, wat voor hem vertrouwen wekt om de doelstelling te kunnen halen.

PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk vroeg de Eurocommissaris of het wel verstandig is om extra te bezuinigen in tijden van recessie, alleen om te voldoen aan de Europese begrotingseisen. Dat zou de economische groei niet ten goede komen, stelde Plasterk vandaag in overleg met de Tweede Kamer, aldus persbureau Novum.

Geactualiseerde rapporten uit 2009

De nieuwe besparingsplannen die gisteren naar buiten kwamen zijn een uitwerking van rapporten die twintig ambtelijke werkgroepen in 2009 hebben opgesteld. Deze zijn bedoeld om de rijksbegroting op de lange termijn op orde te brengen. De rapporten zijn geactualiseerd, zodat er bij de nieuwe bezuinigingsronde op kan worden teruggegrepen. Kringen rond het kabinet lieten tegenover NRC Handelsblad weten dat het niet om een vernieuwde kabinetsformatie gaat.

Mogelijke maatregelen zijn de beperking van de hypotheekrenteaftrek en het verhogen van de pensioenleeftijd in 2025 naar 68. Het ontkoppelen van uitkeringen van de lonen, ingrijpen in de huursubsidie en afschaffen van reiskostenvergoedingen worden daarnaast genoemd als mogelijke besparingen. De bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking kan verder worden teruggedrongen, en de budgetten voor ouderenparticipatie en scholing worden op de korrel genomen

Miljarden bezuinigen door snel oplopend tekort tot boven vier procent

NRC Handelsblad becijferde vorige maand dat volgend jaar zeker zeven miljard euro extra moet worden bezuinigd. De genoemde oorzaak was het onverwacht snel verslechterende begrotingstekort.

Bij aantreden verwachtte het kabinet nog dat het tekort in 2013 1,8 procent van het bruto binnenlands product zou zijn. Maar De Nederlandsche Bank voorspelde in december een tekort van 3,7 procent. Het Centraal Planbureau komt met berekeningen momenteel nog hoger uit: dit jaar loopt het tekort in Nederland vanwege de crisis op tot 4,1 procent. Ook na het verschijnen van deze cijfers benadrukte Rehn al het belang van de Europese richtlijn.

    • Annemarie Coevert