Agora theater

Brede programmering in alle genres en congressen in Lelystad. Inl. agora-lelystad.nlSubsidie Gemeente: 710.000 voor exploitatiekosten, 250.000 restitutie huurInkomsten 750.000 uit kaartverkoop, 885.000 euro uit horeca en zaalverhuurIn dienst 20 fte, verdeeld over 45 personen plus oproepkrachtenVoorstellingen ca. 130Bezoekers 45.000 bij voorstellingen, plus 10.000 bij andere culturele activiteiten

„Anders heb ik in deze tijd 90 procent van de programmering van het volgende seizoen rond, nu 50 procent”, zegt Jan Gras, directeur van het Agora theater in Lelystad. „Ik probeer risico’s beter in te schatten, zonder onze kernwaarden uit het oog te verliezen. Het Agora theater moet niet alleen een amusementspaleis zijn.”

Het in 2007 geopende theater is een 19 meter hoge, feloranje structuur van architect Ben van Berkel, met twee zalen (van 730 en 190 plaatsen) en horecafaciliteit. Gras heeft er vertrouwen in dat de gemeente – als enige subsidiegever in 2011 – het theater als speerpunt blijft zien. De subsidies vormen ongeveer eenderde van de omzet: de rest komt uit kaartverkoop, zaalverhuur en horeca. Een nieuwe Culturele Businessclub Agora voor bedrijven heeft nu twintig leden, die in ruil voor hun bijdrage diensten krijgen geleverd.

In drie jaar is de bezettingsgraad van 45 naar 65 procent gegroeid, maar nu lijkt het publiek opeens minder lang vooraf kaarten te kopen, en minder dure. In mei moet de folder voor seizoen 2012/2013 de deur uit. Maar bestaan de moderne dansgezelschappen en gesubsidieerde jeugdtoneelgezelschappen nog in 2013? Op het gebied van cabaret, musical en de ‘betere’ vrije theaterproducties – het leeuwendeel van de programmering – is er volgens Gras „onbegrijpelijk veel aanbod, als je in aanmerking neemt dat veel theaters in den lande 10 à 20 procent minder programmeren”. Hij zelf is dat niet van plan. Maar tegenover één flop moeten nu eenmaal vier uitverkochte zalen staan. Dat maakt voorzichtig.

    • Raymond van den Boogaard