Winnaar Romney nu op koers voor kandidatuur

Mitt Romney heeft gisteren de aanval op president Obama geopend, nadat hij de Republikeinse voorverkiezingen in Florida had gewonnen. „U werd gekozen om te leiden, u koos ervoor te volgen, nu is het tijd voor u om op te stappen,” zei hij tegen honderden aanhangers.

Romney wilde hiermee twee dingen bewijzen. Kiezers moeten het gevoel krijgen dat hij, en niet een andere Republikein, het in november gaat opnemen tegen Obama. En zeker zo belangrijk: hij moet de conservatieve partijflank overtuigen dat hij geen Republikeinse versie is van Obama.

Het wantrouwen van de rechtervleugel kan Romneys nominatie nog altijd bedreigen. Ook in Florida werd de oud-gouverneur van Massachusetts niet gesteund door deze groep.

Tegenstrever Newt Gingrich won in het conservatieve noorden van Florida. Dat belooft wat voor de voorverkiezingen in zuidelijke staten als Nevada of Texas, waar de Tea Party populair is en de partijelite gewantrouwd wordt.

Gingrich maakt weinig kans op de nominatie, maar kan wel een tegenmacht organiseren. Zo’n oppositiegroep kan invloed opeisen op de Republikeinse Conventie, deze zomer, of de partijkoers beïnvloeden.

Romney heeft zijn boodschap aangepast aan het publiek in het zuiden. Hij is kritischer geworden over Obama, nadat uit onderzoeken was gebleken dat veel conservatieve kiezers weinig verschil zien tussen hem en de president. Het gevaar is dat deze mensen wegblijven bij de landelijke verkiezingen, omdat ze het gevoel krijgen dat er niets te kiezen valt.

De spannendste staat in november lijkt nu uitgerekend Florida te worden, de op drie na grootste staat. Volgens peilingen zouden Obama en elke Republikeinse tegenkandidaat min of meer gelijk komen te staan.

Gingrich voerde een chaotische campagne in Florida en leek geen antwoord te hebben op het „bommentapijt” van negatieve spotjes uit het Romney-kamp. Het was een ongelijke strijd, met 15,6 miljoen reclame-uitgaven voor Romney tegen 3,3 miljoen voor Gingrich.

De toekomst ziet er slecht uit voor Gingrich. Een paar grote staten komen eraan, terwijl hij zonder nieuwe donaties geen geld heeft voor een grootscheepse campagne. De tijd van retail politics (aanbellen en folderen) is nu echt voorbij. Gingrich wees gisteren de suggestie af dat hij voortijdig stopt. Via „de macht van de mensen, niet van de elite van Wall Street”, zou hij in het Witte Huis komen.

    • Guus Valk