Verbod miskent beginselen

Minister Spies (Binnenlandse Zaken, CDA) vindt dat de boerka moet worden verboden omdat deze niet hoort bij een open Nederlandse samenleving. Door dit verbod op gezichtsbedekkende kleding te steunen, nemen de VVD en het CDA afstand van hun eigen grondbeginselen.

Het is een liberaal beginsel dat de overheid niets verbiedt zolang anderen geen schade ervan ondervinden. Veel mensen mogen de boerka vreemd vinden, maar niemand ondervindt er schade van.

Het uitgangspunt van de christen-democratie is dat iedereen in vrijheid zijn godsdienst moet kunnen belijden. Dit beginsel staat in de Grondwet. Spies wil evenwel geen uitzondering maken voor diepgelovigen die een boerka willen dragen.

Thomas Bakker

Utrecht

    • Thomas Bakker