Oppositie wil bezuinigingsopties zien - De Jager: heb geduld

De oppositie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de maatregelen die worden overwogen om extra te bezuinigen, vandaag nog openbaar maakt. Vandaag werd bekend dat het kabinet voor 15 miljard euro aan extra bezuinigingen in kaart heeft laten brengen. Door het onverwacht snel verslechterende begrotingstekort wacht het kabinet een nieuwe bezuinigingsronde.

De plannen zijn een uitwerking van rapporten die twintig ambtelijke werkgroepen in 2009 hebben opgesteld om de rijksbegroting op de lange termijn op orde te brengen. Deze rapporten zijn nu geactualiseerd. Kringen rond het kabinet zeggen nadrukkelijk tegenover NRC Handelsblad dat het niet om een vernieuwde kabinetsformatie gaat.

Slob: het gaat om heftige zaken, die hard inslaan

ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob vindt dat het kabinet de Tweede Kamer moet laten weten welke maatregelen worden overwogen. “Het gaat om heftige zaken, die hard zullen inslaan in de samenleving”, stelde Slob tegenover persbureau Novum.

Pechtold: als er lijsten zijn, willen we die hebben’

Slob kreeg bijval van alle andere oppositiepartijen. D66-leider Alexander Pechtold:

“Als er lijsten rondgaan, willen wij die graag hebben.”

Hamer: kabinet heeft morele plicht om opties te openbaren

Volgens PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer heeft het kabinet de ‘morele plicht’ om de opties openbaar te maken, omdat het vorige kabinet dat ook heeft gedaan.

VVD en PVV zeiden geen bezwaar te hebben tegen een reactie van het kabinet op het bericht over de bezuinigingsopties.

Verhagen: ligt voor de hand dat er nu al wordt nagedacht

Vicepremier Maxime Verhagen (CDA) wilde vanmiddag niet ingaan op de mogelijke bezuinigingsopties:

“Het ligt voor de hand dat er nu al wordt nagedacht,” zei hij alleen.

Verhagen benadrukte verder dat het gaat om de keuzes die het kabinet uiteindelijk maakt, en niet over alle mogelijkheden. “Maar de tijd van gemakkelijke keuzes is voorbij.”

De Jager: nog even geduld

Minister van Financiën Jan Kees de Jager wacht een eventueel verzoek van de Kamer om de cijfers openbaar te maken af. Verder moet men volgens hem geduldig de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) afwachten:

In een brief (pdf) aan de Kamer laat premier Rutte weten zich daarbij aan te sluiten. Rutte:

“Het kabinet loopt nu niet vooruit op enige beslissing terzake en wacht de ramingen van het CPB af.”

Het onderhandelen over bezuinigingen begint na cijfers CPB

NRC Handelsblad becijferde vorige maand dat volgend jaar zeker zeven miljard euro extra moet worden bezuinigd. Nederland moet dan volgens Europese afspraken het begrotingstekort hebben teruggebracht tot drie procent. De Jager zei toen dat het afhangt van de cijfers waar het CPB rond 20 maart mee komt. Zodra die er zijn, gaan coalitiepartners VVD, CDA en PVV onderhandelen over de bezuinigingen.

    • Marije Willems