Nieuw bestuur moet Vestia van faillissement redden

Actuele nieuwbouw van Vestia: Zeemeeuw II in Scheveningen. Foto NRC / Bas Czerwinski

Het in acute geldnood verkerende Vestia heeft twee interim-bestuurders aangesteld. Hiermee is directeur-bestuurder Erik Staal op een zijspoor gezet en moet snel een oplossing gevonden worden voor een dreigend miljardentekort bij de grootste woningcorporatie van Nederland.

Maandag lieten vijf andere woningcorporaties al weten financieel garant te willen staan om Vestia te redden.

Wordt de corporatie niet in veilige haven geloodst, heeft dit gevolgen voor zo’n 80.000 huurders in met name Zuid-Holland. Ook zouden andere woningcorporaties in de problemen kunnen komen.

“Vestia staat niet alleen. Zeventig corporaties hebben derivaten, dertig van hen hebben, net als Vestia, de afgelopen tijd geld moeten bijstorten. Ze hebben nog geen financiële problemen maar vormen een risico”, zegt Marc Calon, voorzitter van branchevereniging Aedes.

Vrijwel direct was duidelijk dat in elk geval directeur-bestuurder Erik Staal aan de kant zou worden gezet. Onder hem groeide het fusiebedrijf van Vestia Delft, Vestia Zoetermeer en het Gemeentelijke Woningbedrijf uit tot een reus met 89.000 woningen. De hoofdmoot, circa 65.000 woningen, staat in Zuid-Holland, onder meer in Den Haag en Rotterdam.

Wat is het probleem bij Vestia?

Vestia heeft voor een paar miljard euro aan langdurige leningen afgesloten om huizen te kunnen bouwen. Tegen het risico op een stijgende rente heeft het zich verzekerd met zogenoemde derivaten (wiki). Nu de rente juist zeer laag staat (circa 2,5 procent), willen banken meer onderpand voor deze derivaten, maar opnieuw lenen is voor Vestia moeilijker geworden.

Er werken in totaal 1.150 mensen, verdeeld over vijftien lokale woonbedrijven. Vestia is ook een actieve projectontwikkelaar. In 2010 leverde Vestia zo’n 1.800 nieuwe woningen op, grotendeels voor verhuur, maar ook voor verkoop.

    • Jules Seegers