Geen meer, wel geld kwijt

De Kop van Noord- Holland zou er een groot, mooi meer bij krijgen, was het plan in 2004. Het Wieringerrandmeer. Het zou het IJsselmeer en de Noordzee verbinden. Er zou ruimte komen voor bollenteelt, recreatie en woningen – een ‘impuls’ dus voor een kwetsbare regio.

Maar het Wieringerrandmeer komt er niet. In plaats daarvan ligt er sinds gisteren een rapport, van de Randstedelijke Rekenkamer, over het falen van het project. Titel: Wieringerrandmeer gestrand.

De conclusies zijn hard. Het meer dat er niet kwam kostte de provincie 28 miljoen euro. De Rekenkamer verwerpt de reden die Noord-Holland heeft aangevoerd voor het stopzetten van het project, eind 2010. De financiële risico’s waren onverantwoord groot vanwege de crisis, meldde de provincie toen. Niet waar, zegt de Rekenkamer. Ook zonder de crisis waren de risico’s van het project-Wieringerrandmeer onverantwoord groot. En de provincie had dat kunnen weten. Al in 2006 was duidelijk dat Rijk, provincie en gemeenten samen garant moesten staan voor zeker 100 miljoen euro. Geld heeft vanaf het begin van het project „niet de aandacht gekregen die het verdiende”, aldus de Rekenkamer.

Het project kwam in 2010 abrupt ten einde. De provincie moest garant staan voor een lening van 140 miljoen euro. Dat lukte niet. Gedeputeerde Staten verwierpen ideeën van ambtenaren om aan geld te komen. Ook ideeën van de private partner, het consortium Lago Wirense, werden afgewezen.

Gedeputeerde Staten besloten het project snel te stoppen. Een zorgvuldiger exit had Noord-Holland miljoenen euro’s bespaard.