De Krom stuurt ‘grootste hervorming van kabinet-Rutte’ naar de Kamer

Een sociale werkplaats in Eindhoven. Foto NRC / Rien Zilvold

Staatssecretaris De Krom heeft vanochtend de Wet werken naar vermogen naar de Tweede Kamer gestuurd. Op de wet is veel kritiek, vanwege de bezuiniging op sociale werkplaatsen.

Het kabinet wil in 2013 de sociale werkvoorziening, de bijstand en de Wajong samenvoegen in de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. Dat moet een bezuiniging van 1,8 miljard euro opleveren (over dertig jaar). De gemeenten staan kritisch tegenover de nieuwe wet, omdat zij verantwoordelijk worden voor de uitvoering ervan terwijl ze er minder geld voor krijgen.

Nieuwe wet raakt ongeveer 400.000 mensen

Door de invoering van de nieuwe wet en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen dreigen duizenden mensen met een arbeidsbeperking hun baan kwijt te raken. Het gaat om ongeveer 400.000 mensen mensen in de bijstand, de Wajong (jong gehandicapten) of de sociale werkvoorziening die zonder ondersteuning niet kunnen werken.

‘Grootste hervorming van dit kabinet’ - omstreden om mensen onder minimumloon te laten werken

NRC-economieredacteur Marike Stellinga over de nieuwe wet, volgens staatssecretaris De Krom “de grootste hervorming van het kabinet-Rutte”:

“Omstreden is het plan van De Krom om mensen lang onder het minimumloon - 1.446 euro bruto per maand - te laten werken. In de nieuwe wet wordt het voor werkgevers mogelijk mensen te betalen naar hun ‘productiewaarde’. Wie eigenlijk 50 dozen per dag moet inpakken maar er maar 25 daadwerkelijk vol krijgt, krijgt slechts de helft van het minimumloon. Gemeentes vullen het loon aan, maar mogen mensen ter stimulering tot negen jaar minder betalen dan het minimumloon.”

De Krom: iedereen die (gedeeltelijk) kan werken, moet dat ook doen

De Krom wil met de Wet werken naar vermogen een “fundamentele omslag” bewerkstelligen in het denken over en omgaan met mensen die een arbeidsbeperking hebben.

“Daar ligt een verantwoordelijkheid voor werkgevers, maar ook voor mensen zelf. Iedereen die (gedeeltelijk) kan werken, moet dat ook doen. Alleen zo kan de overheid ook in de toekomst bescherming blijven bieden aan mensen die echt op hulp en ondersteuning zijn aangewezen.”

De sociale werkvoorziening blijft bestaan voor mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken. Jonggehandicapten die voor 1 januari 2012 onder de Wajong vielen, blijven bij het UWV. Dit geldt ook voor mensen die na die datum nog in de Wajong komen, volledig arbeidsongeschikt zijn en dat ook zullen blijven, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

    • Marije Willems