Bankiers waarschuwen: splitsen van banken is slecht

Scheiding van banken in een nutsdeel (sparen, lenen, betalen) en een ‘zakenbank’-deel (aandelenhandel, fusies) is slecht voor de banken maar ook slecht voor Nederlandse bedrijven.

Dat was de boodschap van vijf bankiers in een rondetafelgesprek gisteren met de Tweede Kamer. Die splitsing van banken was een van de aanbevelingen van de parlementaire commissie-De Wit die in 2010 onderzoek deed naar de bankencrisis. Gedachte hierachter was dat banken het spaargeld van mensen niet meer zouden kunnen inzetten voor bijvoorbeeld handel in aandelen en afgeleide financiële producten.

Maar zo’n splitsing, betoogden de bankiers, leidt alleen maar tot hogere tarieven. „Het is een begrijpelijke discussie. Je probeert de spaarder uit de wind te houden, maar het zou wel gevolgen hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven”, aldus Piet Moerland van de Rabobank. Los van de hogere tarieven – banken kunnen minder profiteren van hun schaalvoordelen – zou het bedrijfsleven afhankelijker worden van buitenlandse banken. Die lopen volgens de bankiers bij problemen van een Nederlands bedrijf eerder weg.

De bankiers, afkomstig van Rabobank, ING, Van Lanschot en Triodos, verklaarden dat Nederlandse instellingen nauwelijks nog voor eigen rekening handelen. Juist die ‘speculatieve’ tak zou als eerste in aanmerking komen voor afsplitsing. Volgens Jan Hommen van ING wordt voor eigen handel slechts 0,2 procent van de middelen ingezet.

Oud-bankier Herman Wijffels zag „een zeker ongemak” bij de politici. Die hadden zich voorgenomen „de banken wel even op hun plaats te zetten”, maar volgens Wijffels is dat niet meer nodig. De Nederlandse banken zijn volgens hem al weer teruggekomen van hun Angelsaksische avonturen. „Als we nog verder de veiligheid opzoeken, dienen we de Nederlandse economie niet”. Hij pleitte er voor de handel voor eigen rekening door banken helemaal te verbieden. Wat hem betreft wordt ook een einde aan de bonussen bij banken gemaakt. „Die bonus is het symbool geworden van de tegenstelling tussen het belang van de bank en de klant”. Het pleidooi van de voormalige bankier van de Rabobank lag in lijn met het wetsvoorstel dat de PvdA en SP gisteren in het vooruitzicht stelde. Zij willen dat een bonus voor een bankier nooit meer mag bedragen dan 20 procent van het jaarsalaris.