Afghaan Momand mag van Leers in Nederland blijven

Een 50-jarige Afghaan die zich de afgelopen weken in de publiciteit verzette tegen zijn uitzetting, hoeft niet terug naar Afghanistan. Minister Gerd Leers (Immigratie, CDA) heeft op grond van zijn discretionaire bevoegdheid besloten dat schoolconciërge Abdul Momand in Nederland mag blijven. Dat is opmerkelijk omdat ministers die bevoegdheid liever niet toepassen voor gevallen die veel publiciteit krijgen.

Momand heeft twee Nederlandse kinderen, 15 en 17 jaar oud. Zijn vrouw is in 2006 overleden. De familie woont sinds 1997 in Nederland, op grond van een asielvergunning. Moeder en kinderen kregen de Nederlandse nationaliteit. Momand zelf niet, op grond van zijn dossier. Ook werd zijn verblijfsvergunning niet verlengd, omdat hij onder de zogenaamde 1F-regeling valt. Dat betekent dat hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden.

Waarom Leers de man nu een verblijfsvergunning geeft, zegt zijn woordvoerder niet. De Immigratiedienst licht individuele gevallen niet toe. Waarschijnlijk heeft het belang van het gezinsleven een rol gespeeld. Als Momand naar Afghanistan zou terugkeren, zou zijn gezin uit elkaar vallen of zouden de verwesterde kinderen ook terugmoeten.

De discretionaire bevoegdheid is een politiek gevoelig instrument. Zo ontstond fel debat rond de weigering van Leers om die bevoegdheid voor de Angolees Mauro Manuel toe te passen. De minister kan naar eigen inzicht een vergunning geven aan iemand die deze volgens de regels niet zou krijgen. Dat doet hij als weigering van de vergunning zou leiden tot een schrijnende situatie. Welke criteria de minister hanteert zijn geheim, omdat hij anders zijn bewegingsvrijheid zou kwijtraken.

In het regeerakkoord is afgesproken dat Leers die bevoegdheid zeer terughoudend zou toepassen, een eis van gedoogpartner PVV. PVV-Kamerlid Fritsma zegt over de zaak-Momand dat hij geen inzicht heeft in elk dossier. Maar hij gaat ervan uit dat de bevoegdheid „op de juiste gronden” is toegepast. Leers heeft tot dusver zo’n veertig mensen een verblijfsvergunning gegeven op grond van zijn discretionaire bevoegdheid.