VN: geen troepen naar Syrië - ‘vrees voor veto op resolutie van Rusland’

Een Syrische soldaat houdt de wacht in het Noordoosten van Damascus, waar het militaire troepen de macht hebben overgenomen van de rebellen. Foto AFP

Uit een concepttekst voor de resolutie die de VN-Veiligheidsraad vanavond indient, blijkt dat de VN geen buitenlandse troepen naar Syrië willen sturen. Wel wordt president Assad opgeroepen om zijn macht vredig over te dragen, maar het is nog zeer de vraag of de resolutie wordt aangenomen.

De Veiligheidsraad komt bijeen naar aanleiding van het aanhoudende geweld in Syrië. Verscheidene westerse ministers haastten zich naar New York om aan het debat deel te kunnen nemen. Volgens Carolien Roelants, buitenlandredacteur voor NRC Handelsblad is het nog lang niet zeker of het vanavond ook daadwerkelijk tot een stemming komt. Roelants benadrukt wel dat de stemming van vandaag of morgen een belangrijk moment wordt voor de Verenigde Naties.

VS willen Rusland overtuigen en veto voorkomen

De strekking van de inhoud van de resolutie is inmiddels wel duidelijk, aldus Roelants, maar in aanloop naar het debat wordt er door de deelnemende landen voornamelijk nog geschaafd aan de tekst:

De Verenigde Staten willen de tekst zo aanpassen dat de bezwaren die Rusland hiertegen heeft zoveel mogelijk worden weggenomen. Rusland is een van de laatste bondgenoten van Syrië, en noemt de tekst dus dusverre “onaanvaardbaar.” Als Rusland haar houding niet wijzigt, leidt dat tot een veto van het land, en dan is er dus weer geen resolutie.”

Rusland blokkeerde ook in oktober resolutie

Rusland heeft eerder een resolutie over Syrië geblokkeerd. Het land heeft Amerika en andere NAVO-landen er in maart van beschuldigd dat ze een resolutie van de Veiligheidsraad over Libië hebben misbruikt. Volgens Rusland wilden de landen deze gebruiken voor hun eigen campagne van luchtaanvallen, waarmee ze de rebellen wilden helpen om het regime van Gaddafi ten val te brengen. Mede dit leidde in oktober tot een veto waarmee Rusland, samen met China, een veroordeling van het Syrische regime blokkeerden.

VN volgen Arabisch vredesplan

De houding die Rusland tot dusver heeft maant niet tot optimisme bij de VS of de Verenigde Naties. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Gennadi Gatilov zei vandaag dat dit plan een “pad naar burgeroorlog” is:

“De westerse ontwerpresolutie over Syrië zal niet tot een compromis leiden.”

Naar aanleiding hiervan blijven de VS benadrukken dat de resolutie geen toekomstig militair ingrijpen rechtvaardigt vanuit de VN, maar de Arabische politieke inspanningen ondersteunt. De resolutie volgt hiermee in grote lijnen het Arabische vredesplan. Hierin staat dat het geweld van het regime van Assad moet worden gestaakt, en de president zijn macht moet afstaan aan vicepresident Farouq al-Sharaa.

Rusland wil bemiddelen in Syrië

Moskou heeft aangegeven te willen bemiddelen tussen het Syrische bewind en de oppositie. Het heeft beide partijen uitgenodigd om zonder voorwaarden vooraf met elkaar in gesprek te raken. Het Syrische regime heeft de uitnodiging aanvaard, maar de belangrijkste oppositiegroep, de Syrische Nationale Raad, herhaalde pas te willen praten na het aftreden van Assad.

Protesterende burgers marcheren in de stad Homs. Beeld: APProtesterende burgers marcheren in de stad Homs. Beeld: AP

Wederom doden bij protesten

Het geweld dat in Syrië tegen burgers is gericht is de afgelopen weken weer hevig opgelaaid. Volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten, een organisatie in Londen vielen er vandaag tot dusver zeker twaalf doden in het land. Gisteren waren dit er 66, waarvan 26 burgers.

In de hoofdstad Damascus begon het Syrische leger gisteren een offensief om de controle in de wijken terug te krijgen. Vandaag gingen de eenheden van Assad volop in het offensief in wijken waar nog verzet werd geboden. De deserteurs die het Vrije Syrische Leger hebben in de wijk de afgelopen tijd posities ingenomen en controleposten opgesteld.

Waarnemingsmissie opgeschort

De Arabische Liga heeft zijn waarnemersmissie een dag eerder onmiddellijk opgeschort vanwege het “toenemende geweld.” De waarnemers van de Arabische Liga waren sinds een aantal weken in Syrië om te controleren of het regime van president Assad zich houdt aan de afspraken uit het akkoord dat de Liga en zijn regime vorige maand sloten. Het regime beloofde er toen voor te zorgen dat het geweld tegen de vreedzaam demonstrerende burgerbevolking zou stoppen. Sinds de komst van de waarnemers zijn er echter nog honderden burgerdoden gevallen.

    • Annemarie Coevert