Verzekeraar Achmea lijdt fors verlies

Door de verslechterende markt voor levensverzekeringen heeft verzekeraar Achmea vorig jaar een verlies geleden van 200 à 240 miljoen euro. Dat heeft ’s lands grootste verzekeringsgroep vanmorgen bekend gemaakt.

Het verlies komt door een eenmalige afschrijving van 280 miljoen euro op de levensverzekeringsactiviteiten. De Nederlandse markt voor levensverzekeringen is de afgelopen vijf jaren in omvang afgenomen en deze krimp wordt door Achmea als „structureel” getypeerd. Een reden voor de afname is de toenemende vraag van consumenten naar bank-spaarproducten in Nederland, die fiscaal nu even aantrekkelijk zijn als levensverzekeringen. Verder betekent de ingezakte huizenmarkt dat er minder hypotheken in combinatie met een levensverzekering worden verkocht.

Achmea boekt volledig af op de goodwill op levensverzekeringen, die is opgenomen in de boeken na de fusie met Rabobankdochter Interpolis in 2005. „We vinden dit het juiste moment om deze fundamentele verandering in de Nederlandse markt voor levensverzekeringen te verwerken in de waardering van de goodwill van zijn leven- en pensioenactiviteiten”, aldus Achmea. De afboeking vindt plaats terwijl de operationele prestaties zijn verbeterd en de kosten van de levensverzekeringsactiviteiten zijn gedaald. Gecorrigeerd voor de afboeking behaalt Achmea een positief netto resultaat van naar verwachting tussen 40 en 80 miljoen euro, meldt de verzekeraar.

Achmea maakte ook bekend dat bijna 80 procent is afgeschreven op de portefeuille Griekse staatsobligaties. De definitieve jaarcijfers worden in maart bekend gemaakt.

Achmea is ruim tweehonderd jaar geleden opgericht. Bij de verzekeraar werken in Nederland ruim 17.000 medewerkers in Nederland, en zo’n 5.000 daarbuiten in Europa.