‘Therapie voor homo’s niet gericht op genezing’

Een testimonial van een klant van Different, aanbieder van christelijke homotherapie.

De therapie van zorginstelling Different, waarin homo’s zouden leren hun ‘zondige’ geaardheid te onderdrukken, is niet gericht op ‘genezing’ van homoseksualiteit. Dit meldt minister Edith Schippers van Volksgezondheid vanavond.

De minister baseert zich op een bezoek dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg bracht aan Different, onderdeel van de orthodox-christelijke organisatie Tot Heil des Volks. De Inspectie concludeerde na het bezoek dat het niet gaat om anti-homo therapie, zo meldt de NOS

‘Therapie is ondeugdelijk en gevaarlijk’

Twee weken geleden beloofde de inspectiedienst onderzoek in te stellen naar de therapie. Aanleiding voor het onderzoek was een verhaal in Trouw. Hierin waren medische organisaties kritisch dat verzekeraars de therapie moeten vergoeden. Zij noemen de christelijke homotherapie “ondeugdelijk en zelfs gevaarlijk.”

Ook in de Tweede Kamer ontstonden vragen naar aanleiding van het artikel. Regeringspartij VVD en oppositiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks reageerden verontwaardigd op het feit dat de therapie vergoed wordt en wilden opheldering van de minister. Minister Schippers keerde zich vervolgens ook tegen een vergoeding van verzekeraars voor de therapie.

Nu de Inspectie heeft geconcludeerd dat het niet om een anti-homo therapie gaat onderneemt de minister voorlopig geen actie meer. Als zich patiënten melden die het oneens zijn met de conclusies, gaat de Inspectie opnieuw kijken.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra reageert via Twitter kritisch op de uitkomst van de Inspectie:

Twitter avatar piadijkstra Pia Dijkstra Leren omgaan met het feit dat je niet mag zijn wie je bent #datverandertdezaak #not #different

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij reageerde als volgt:

Twitter avatar keesvdstaaij Kees van der Staaij Inspectie VWS laat zien: niks mis met therapie Different. Commotie dus onterecht. #rehabilitatie.

Verzekeraars kunnen vergoeding niet weigeren

Different is een erkende instelling voor zwaardere geestelijke gezondheidszorg, waardoor verzekeraars vergoeding van de therapie niet kunnen weigeren. Mensen die bij Different terechtkomen zijn homo’s die door de afwijzing van geloofsgenoten geestelijk in de problemen komen. Volgens Different noemt homoseksualiteit geen geaardheid, maar een behandelbare ‘gerichtheid’.

http://www.youtube.com/watch?v=EPEGiJowwo4