Minder vaak bij pa én ma

Dat komt volgens het CBS doordat meer ouders uit elkaar gaan.

Amsterdam. Het percentage kinderen dat bij allebei de eigen ouders woont, neemt af. In 2010 woonde 82 procent van de kinderen tussen de 0 en 15 jaar bij de beide ouders, tegenover 86 procent in 1996. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren bekend. In 2010 woonden 569.000 kinderen tot 15 jaar niet bij de ouders of bij een van hen. Het aandeel kinderen dat alleen bij de moeder woont, is van 12 naar 16 procent gestegen. Twee procent van de kinderen woont alleen bij de vader. Een procent van de kinderen woont bij geen van beide ouders. Autochtone kinderen wonen vaker bij beide ouders dan niet-westerse allochtone kinderen. (Novum)