Die vakantiedagen voor leraren zijn heus geen luxe

In het redactioneel commentaar van 26 januari wordt gesteld dat leraren staken voor luxeregelingen – de vele vakantiedagen – en niet zozeer voor het belang van hun leerlingen.

Vaak wordt evenwel vergeten dat ongeveer de helft van de in totaal twaalf vakantieweken geldt als compensatie voor het overwerk dat gedurende de lesweken veelal moet gebeuren in de avonduren en in de weekeinden. Dat er dan dertig echte vakantiedagen overblijven, wijkt nauwelijks af van wat in Nederland gangbaar is. Wat wél afwijkt, is dat veel leraren, bevrijd van de dagelijkse hectiek, ook gedurende die vakantiedagen werk verzetten, zoals correctiewerk of het verbeteren van hun lesprogramma.

Leraren staken dus voor het behoud van datgene wat ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Sinds wanneer is dat luxe en niet in het belang van leerlingen?

R.J.H. Maartens

Eerstegraadsleraar, Utrecht

    • R.J.H. Maartens