Brieven

Poeh, poeh. Eén uur meer lesgeven per week

Met schaamrood op de wangen zie ik voor de zoveelste keer demonstrerende leraren op de tv. Moet dit stelletje slappelingen mijn kind straks les gaan geven? Laat ze eens hun eigen kracht onderstrepen in plaats van steeds in klaagzangen te vervallen.

Want waar gaat het om? Er moet 40 uren meer per jaar les gegeven worden. Poehpoeh, dat is me wat. Dat is 1 uur per week. En wat te denken van de 40 werkweken van leraren en onderwijzers? Dat betekent dat ze zo’n 12 weken per jaar vrij hebben. Hallo zeg, niemand heeft zoveel verlofdagen. Ik hoor ze alweer roepen dat ze heus wel thuis werken in de vakantie of dat ze avonden doordraaien. Tegelijk zeggen ze dat ze hun vrije tijd nodig hebben om bij te tanken. Zijn ze soms op missie geweest in Afghanistan?

De demonstraties gaan ook over zorgleerlingen uit het speciaal onderwijs die terug moeten naar het reguliere onderwijs. „Die kan ik er echt niet bij hebben”, heb ik al verscheidene leraren horen roepen. Ze moesten zich schamen, het gaat hier niet om slagersvlees waar je geen plek voor hebt in de koelkast. Zijn er nog bevlogen leraren die best wat extra willen doen zonder daar meteen over te gaan klagen?

alie verstoep

Utrecht

Bèta’s aan de macht?

Neurowetenschapper Victor Lamme maakt het in zijn laatste column wel erg bont. Hij vat de nogal complexe bijdrage van wiskundigen aan de financiële wereld als volgt samen: „De bèta’s grijpen de macht. Het werd tijd.” (Zin, 27 januari) Vervolgens beweert hij dat we al eeuwen geregeerd worden door alfa’s. „Want het draait om schrijven en praten.” Het zou volgens Lamme echter meer moeten gaan om „feiten in plaats van meningen” en daarom juicht hij de bèta’s in de City toe. Zijn column getuigt bepaald niet van wetenschappelijk onderbouwd doorredeneren. Hij lacht het ancien regime van Mark Rutte uit: de premier stelde op de TU in Delft namelijk een onbeholpen vraag aan André Kuipers. Lamme voegt daaraan meesmuilend toe dat Rutte geschiedenis studeerde. Kijk, dat vind ik nou een academicus onwaardig: hij maakt met deze opmerking alle historici guilty by association. Dat is hetzelfde als de natuurwetenschap afserveren omdat toevallig Anton Mussert een Delfts ingenieur was.

We moeten accepteren dat we wiskundigen nodig hebben om de economie te proberen te begrijpen, maar ook dat we alfa’s nodig hebben om de wiskundige econoom weer te proberen te begrijpen.

Robert-Jan Wille

Historicus van de natuurwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen

    • Robert-Jan Wille
    • Alie Verstoep