Wachten is geen optie meer

Het valt te prijzen dat NRC Handelsblad ruimte biedt aan jonge columnisten als Thierry Baudet (Opinie, 27 januari). Toch zou zijn mening anders uitpakken als hij het wat nauwer zou nemen met de feiten.

We weten dat het klimaat zo op extra CO2 reageert dat de hoeveelheid die we jaarlijks uitstoten zorgen baart. Deze kennis is te danken aan decennialange investeringen in onderzoek. Ook lage schattingen van de kosten van klimaatverandering rechtvaardigen forse emissiereductie. Hoe langer we met het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen wachten, des te duurder deze opgave wordt.

Schone opwekking en voortstuwing van energie verbeteren ook de luchtkwaliteit en besparen kosten in de gezondheidszorg. Het tegengaan van ontbossing in de tropen beschermt bedreigde diersoorten.

Er is geen reden te geloven dat een euro die niet naar klimaat gaat ten goede zal komen aan aidsbestrijding en armoedebestrijding, integendeel. Degenen die even weinig ophebben met het klimaat als Baudet, zouden liefst ook op die gebieden korten.

Ir. Mark Olsthoorn

Washington, DC

    • Ir. Mark Olsthoorn