Van Lanschot schrapt 200 tot 300 van de 2.000 banen

Van Lanschot Bankiers uit Den Bosch schrapt de komende drie jaar 200 tot 300 van de in totaal 2.000 arbeidsplaatsen. Topman Floris Deckers, die de bank sinds 2004 leidt, kondigde tevens zijn vertrek aan, later dit jaar.

De banenreductie maakt deel uit van een grote reorganisatie, waarbij de bank tot 2015 in totaal 60 miljoen euro wil besparen. Tegelijkertijd investeert Van Lanschot 30 miljoen in de kwaliteit van de organisatie en in betere dienstverlening. Van Lanschot is een van de kleinere Nederlandse banken en richt zich vooral op vermogende particulieren.

Deckers vertrekt omdat hij een opvolger de ruimte wil geven de reorganisatie door te voeren „en er de vruchten van te plukken”. Deckers: „Ik word later dit jaar 62 en de resultaten van deze hervormingen zullen pas na 2015 echt zichtbaar worden.”

Van Lanschot boekte over het tweede halfjaar van 2011 (zoals verwacht) nog maar een ‘marginale winst’ en vindt dat de marktomstandigheden door de aanhoudende crisis blijvend veranderd zijn. Dat is de aanleiding voor de reorganisatie.

Van Lanschot gaat nauwer samenwerken met dochterbedrijf Van Kempen (de Amsterdamse zakenbank). Van Lanschot zal in maart met de definitieve cijfers over 2011 komen, maar publiceerde vanmorgen al wel de kapitaal- en schuldposities. Die voldoen ruimschoots aan de eisen. Volgens Deckers is Van Lanschot „waarschijnlijk de enige bank die nu al volledig aan (de nieuwe internationale regels, red.) Basel-III voldoet”.

Deckers, die zijn carrière in de jaren tachtig begon bij ABN Amro, is een van de meest uitgesproken Nederlandse bankiers. Hoewel zijn bank geen directe rol speelde in de crisis, bood hij in maart 2009 als eerste Nederlandse bankier openlijk zijn excuses aan voor wat de sector verkeerd had gedaan. Hij vond dat hij klanten en burgers eerder had moeten waarschuwen voor de risico’s die de sector nam.

‘Na een crisis slaan dingen altijd door’, interview met Deckers: pagina 31