Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Reddingsplan voor grootste woningcorporatie - tekort miljarden

Woningcorporatie Vestia komt miljarden tekort om haar crediteuren gerust te stellen. Foto NRC / Rien Zilvold

Vijf woningcorporaties willen financieel garant staan om de grootste corporatie van Nederland, Vestia in Rotterdam, te redden. Dat hebben bronnen aan NRC Handelsblad bevestigd. Vestia, dat 89.000 woningen heeft, kampt met een tekort van “enkele miljarden”, zegt woordvoerder Ronald Florisson.

De corporaties willen voorkomen dat de toezichthouder, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), ingrijpt en Vestia saneringssteun moet aanvragen. Die steun wordt ook door de corporaties betaald, maar dat geld zien ze nooit meer terug. Door op een andere manier Vestia te hulp te schieten, hopen ze hun geld wel terug te krijgen. Het gaat om de Alliantie in Huizen, de Amsterdamse corporaties Ymere en Eigen Haard, Portaal uit Veenendaal en Woonstad Rotterdam. Mogelijk sluiten andere woningcorporaties zich nog aan bij het reddingsplan.

De afgelopen dagen heeft Vestia crisisoverleg gevoerd met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het CFV, branchevereniging Aedes en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De positie van Erik Staal, directeur-bestuurder van Vestia, zou op het spel staan. “Er zijn gesprekken over de samenstelling van de Raad van Bestuur”, zegt woordvoerder Florisson.

Vestia heeft miljarden aan lange leningen afgesloten

Vestia heeft voor een paar miljard euro aan lange leningen afgesloten om huizen te kunnen bouwen. Tegen het risico op een stijgende rente heeft Vestia zich verzekerd met zogenoemde derivaten. Nu de rente juist zeer laag staat, willen banken meer onderpand voor deze derivaten. Om bij te storten moet Vestia weer lenen en dat is moeilijk.

Tussen 2009 en 2010 stegen de lange leningen van Vestia met 764 miljoen euro naar in totaal 5,1 miljard euro. Tegelijkertijd nam de derivatenportefeuille toe met 4,6 miljard euro naar bijna 10 miljard. De woordvoerder:

“Om dit soort risico’s in de toekomst te voorkomen, wordt de derivatenportefeuille nu afgebouwd.”

Met borgstelling door het WSW heeft Vestia het afgelopen jaar al enkele malen extra geld moeten lenen om bij te storten. Momenteel wordt met banken onderhandeld over een lening van ruim één miljard euro, volgens Florisson.

Meer corporaties in financiële problemen

Eerder kwamen andere corporaties in financiële problemen. Woningstichting Geertruidenberg (WSG) moet voor 1 juni een reddingsplan opstellen, waarbij mogelijk saneringssteun moet worden aangevraagd. De laatste die dat kreeg, was de Hoofddorpse corporatie SGBB, in 2010. De Maastrichtse woningstichting Servatius kwam ook in problemen door te grote financiële risico’s bij de bouw van een studentencampus. En de Rotterdamse corporatie Woonbron investeerde 256 miljoen euro voor de renovatie van het schip SS Rotterdam – een veelvoud van het bedrag van 25 à 30 miljoen dat was geraamd.